ERASMUS+

Kõikidel Kehtna Kutsehariduskeskuse õpilastel on võimalik osa saada ERASMUS+ õpirändeprojektidest. Kutsehariduse poolelt on võimalik teha erialane praktika välismaal, üldhariduse valdkonnas on võimalus külastada teiste riikide koole ja näha, kuidas õppetöö on korraldatud. 

ERASMUS+ programm katab Sinu reisikulu ja elamiskulu vastavalt sihtriigile kehtestatud eelarve ulatuses. Sinu ülesanne on esindada kooli ja oma eriala tublilt! Õpirännete pikkused varieeruvad kutsehariduses alates 10-päevast kuni 89-päevani. ErasmusPro puhul 90-365 päeva. 

Kehtna Kutsehariduskeskust on tunnustatud ERASMUS+ õpirände akrediteeringuga, mis tähendab, et õpirändeid saame korraldada üle maailma.

Välispraktikale kandideerimise tingimused:

Õpirändesse saavad kandideerida kõik kooli õpilased õpingute ajal ja aasta jooksul pärast lõpetamist.

1. Õppevõlgnevuste puudumine;

2. Õpirändesse minemise hetkel peaksid olema täisealine;

3. Inglise keele oskus suhtlustasandil;

4. Rühmajuhata ja valdkonnajuhi poolt roheline tuli.

Välispraktikad 2023/2024 õppeaastal

1. Küpros

2. Prantsusmaa

3. Hispaania

4. Malta

5. Holland

6. Island

7. Saksamaa

8. Taani

9. Tšehhi

10. Itaalia

11. Belgia

 

Lisainfo ERASMUS+ kohta
Lisainfo ERASMUS+ kohta
Avaldatud 22.02.2023. Viimati muudetud 02.05.2024.