ERASMUS+

Kõikidel Kehtna Kutsehariduskeskuse õpilastel on võimalik osa saada ERASMUS+ õpirändeprojektidest. Kutsehariduse poolelt on võimalik teha erialane praktika välismaal, üldhariduse valdkonnas on võimalus külastada teiste riikide koole ja näha, kuidas õppetöö on korraldatud. 

ERASMUS+ programm katab Sinu reisikulu ja elamiskulu vastavalt sihtriigile kehtestatud eelarve ulatuses. Sinu ülesanne on esindada kooli ja oma eriala tublilt! Õpirännete pikkused varieeruvad kutsehariduses alates 32-päevast kuni 60-päevani.

Kehtna Kutsehariduskeskust on tunnustatud ERASMUS+ õpirände akrediteeringuga.

Välispraktikale kandideerimise tingimused:

Õpirändesse saavad kandideerida kõik kooli õpilased õpingute ajal ja aasta jooksul pärast lõpetamist.

1. Õppevõlgnevuste puudumine,

2. Õpirändesse minemise hetkel peaksid olema täisealine,

3. Inglise keele oskus suhtlustasandil,

4. Rühmajuhata ja valdkonnajuhi poolt roheline tuli

Välispraktikad 2023/2024 õppeaastal

1. Küpros

2. Pranstusmaa

3. Hispaania

4. Malta

5. Holland

6. Island

7. Saksamaa

 

Lisainfo ERASMUS+ kohta
Lisainfo ERASMUS+ kohta
Avaldatud 22.02.2023. Viimati muudetud 17.03.2023.