RASKEMASINATE PRAKTILISE VÄLJAÕPPE KESKUS

Course ID
PROJEKTI TÜÜP
EUROOPA REGIONAALARENGU FOND
LÄBIVIIMISAEG
01.01.2007 - 31.08.2014
PROJEKTI EELARVE
4.5 miljonit eurot
PROJEKTI MEESKOND
Katrin Viru, Ülo Kannelmäe, Ülo Viru, Sven Aadla, Hille Toompuu
PROJEKTI LÜHIKIRJELDUS

Hoone on väljaõppe kompleks, kus omandatakse eriala teoreetiline ettevalmistus ning tehnilised ja praktilised oskused. Õppehoones on seitse töökoda pindalaga 1465 ruutmeetrit ning 16 klassiruumi. Klassiruumidest viis on võimalik vajadusel vaheseinaga poolitada. Auditoorseid õppekohti on 322 ning lisaks 101 arvutikohta. Hoones on kokku 3900 ruutmeetrit kasulikku pinda.

Õppekompleksis viiakse õpet läbi järgmistes õppekavarühmades:

  • arhitektuur ja linnaplaneerimine: maamõõtmine
  • ehitus ja tsiviilrajatised: kivi- ja betoonkonstruktsioonide  ehitus , maaparandus ja vesiehitus
  • mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika: liikurmasinate tehnik ja autotehnik
  • transporditeenused: veoautojuht, bussijuht ja liikurmasinajuht

Projekti rahastatakse Euroopa Struktuurifondi elukeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetse suuna „Hariduse infrastruktuuri arendamine“ meetme „Kutseõppeasutuste õppekeskkonna kaasajastamine“ raames.

Allalaadimised