Akadeemiline kalender

2023/2024 õppeaasta õpilaskandidaatide vastuvõtt 01.04- 12.08.2023

Õppeaasta algus   28.08.2023
Õppeaasta lõpp     31.08.2024
Avaaktus                28.08.2023
Õppetöö algus:

  • 1.kursusel 28.08.2023
  • 2. ja 3.kursusel 29.08.2023
  • Põhikoolil 04.09.2023
  • Gümnaasiumil 05.09.2023

Õppeaasta jagunemine 
1.periood – 28.08. – 01.10.2023 5 nädalat

2.periood – 02.10 – 05.11.2023 5 nädalat

* E-õppe nädal 23.10.- 29.10.2023

3.periood – 06.11 – 10.12.2023 5 nädalat

4.periood – 11.12.2023 – 28.01.2024 5 nädalat

  • Jõuluvaheaeg 22.12.2023 – 07.01.2024

5.periood – 29.01 – 03.03.2024 5 nädalat

* E-õppe nädal 26.02. – 03.03.2024

6.periood – 04.03 – 07.04.2024 5 nädalat

7.periood – 08.04 – 19.05.2024 5 nädalat

  • Kevadvaheaeg (sama üldharidusega) 22.04. – 28.04.2024

8.periood – 20.05 – 23.06.2024 5 nädalat

Kutsehariduse koolivaheajad
Jõuluvaheaeg 22.12.2023 – 07.01.2024

Kevadvaheaeg 22.04. – 28.04.2024

Suvevaheaeg 24.06 – 01.09.2024

Üldhariduse koolivaheajad

I vaheaeg 23. oktoober 2023. a kuni 29. oktoober 2023. a;

II vaheaeg 21. detsember 2023. a kuni 7. jaanuar 2024. a;

III vaheaeg 26. veebruar 2024. a kuni 3. märts 2024. a;

IV vaheaeg (v.a 12. klass) 22. aprill 2024. a kuni 28. aprill 2024. a;

V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 13. juuni 2024. a kuni 31. august 2024. a.

Riigieksamid ja koolieksam 2023/2024 õppeaastal:

Eesti keel (kirjalik) - 22.aprill 2024

Inglise keel B1/B2 tasemel (kirjalik) - 2.mai 2024; (suuline) - 3.mai; 6.-7.mai 2024

Matemaatika (kirjalik) - 23.mai 2024

Gümnaasiumi koolieksam - 30.mai 2024

Üldharidusvaldkonna loovtöö/uurimistöö/praktiline töö

Kevadine lõpetamine
Kutsehariduse kutseeksamid/ lõpueksamid 
Üldharidusvaldkonna lõpueksamid 

Kutsehariduse lõpuaktus 
Põhikooli lõpuaktus 
Üldharidusvaldkonna lõpuaktus 

 

Avaldatud 10.05.2022. Viimati muudetud 24.08.2023.