Praktikasüsteemi arendamine Kehtna Kutsehariduskeskuse toitlustusvaldkonnas

PROJEKTI LÜHIKIRJELDUS

Kutseõppes on praktikal oluline roll kanda. Praktikal kinnistatakse eelnevalt õpitud teoreetiline osa läbi praktilise tegevuse. Ettevõttepraktikal kogetakse erialaste oskuste arendamist reaalses tööelusituatsioonis juhendaja käe all.

Kehtna Kutsehariduskeskuses (Kehtna KHK) saab ametialast haridust omandada neljas valdkonnas: IKT (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia), ehitus, tehnika (sõidu-, veoauto ja liikurmasina tehnikud ning juhid) ja toitlustusvaldkonnas. Kõigis valdkondades on olemas oma praktika ettevõtted, kellega koostööd tehakse. Aeg- ajalt ettevõtete ring teiseneb pisut, liitub uusi ettevõtteid, mõne ettevõttega koostöö soikub erinevatel põhjustel, mõnes ettevõttes muutub ettevõttepoolne kontaktinimene. Muutustega kaasneb sageli olukord, kus õpilase naasmisega praktikalt selgub, et ettevõtte praktika oli vähem efektiivne kuna mentoril puudus ettevalmistus või varasem kogemus, mida praktikandiga praktika jooksul peale hakata.

Sama mustrit näeme Kehtna KHK toitlustusvaldkonna praktikapartnerite juures. Väga hästi toimib õppijate praktika juhendamine nendes toitlustusettevõttes, kus on meie kooli toitlustusvaldkonna vilistlased tööl või on jätkunud seni koolitatud praktikajuhendajaid. Praktikate osas on väga hea koostöö välja kujunenud ka nende ettevõtete juhtidega, kes ise käivad Kehtna KHK-s 5. taseme toitlustuskorralduse erialal koolitamas kuid kontaktisiku muutumisega järjepidevus kaob. Vajadus on uuesti koolitada ettevõttepoolseid praktikajuhendajaid, sest partnerettevõtetes on inimesed muutunud ning kooli toitlustusvaldkonnal on soov leida ka uusi praktikakohti.

Projekti „Praktikasüsteemi arendamine Kehtna Kutsehariduskeskuse toitlustusvaldkonnas“ raamis plaanime läbi viia ettevõttepoolsete praktikajuhendajate koolitamise, kutseõpetajate stažeerimise ettevõtetes ning praktikute kaasamises õppetöösse.

PROJEKTI EESMÄRK
Eesmärk on tugevdada koostööd ja tõsta õppekvaliteeti Kehtna KHK toitlustusvaldkonnas kolmepoolselt: kooli, õppijate ja praktikaettevõtete vahel.
Projekti tulemusena:
a) paraneb valdkonna ettevõttepraktikate kvaliteet,
b) valdkonna kutseõpetajad saavad uusi teadmisi ja töökogemusi toitlustusettevõttest, mida rakendatakse igapäevases õpetustegevuses,
c) sagenevad kontaktid, pareneb koostöö ettevõtetega
d) koka eriala õppijad, kes omandavad spetsiifilisi uusi erialaseid oskusi meistriklassides.