Üldharidus (7.-12.klass)

Üldharidus (7.-12.klass)

Üldhariduses ehk rahvakeeli täiskasvanute gümnaasiumis on võimalik õppida nii põhikooli tasemel (7.-9.klass) kui gümnaasiumiastmes (10.-12.klass).

TÄPSEM INFO SIINlink opens on new page

7., 8. ja 9. klassis toimub õppetöö põhikooli riikliku õppekava alusel ning 9. klassi lõpetaja saab põhikooli lõputunnistuse. Põhikooli lõpetamiseks on vajalik eesti keele, matemaatika ja ühe valikeksami sooritamine. 

Kehtna KHK üldhariduse valdkond pakub: 

  • TASUTA õppetöö, 
  • õppimisvõimalust igale eale, alates 17. eluaastast, 
  • korralikku põhiharidust- ja keskharidust, 
  • võimalust õppida töö ja pere kõrvalt, 
  • õppimine põhikooli- ja gümnaasiumiastmes 2-4 päeval nädalas, 
  • iseseisva õppimise oskuste arendamist, 
  • kaasaegset õpikeskkonda, 
  • sõbralikke pedagooge,
  • varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamist.

 

VASTUVÕTT KÄIB!

Dokumendid saad esitada digitaalselt aadressil www.sais.eelink opens on new page, kohapeal toimub vastuvõtt teisipäeviti kell 10:00-16:00 Kehtna KHK peamajas, aadressil Kooli 1, Kehtna. Juulikuus toimub vastuvõtt ainult digitaalselt!

ÜLDHARIDUSÕPPESSE asumisel esitatavad dokumendid

7.-9. klassi õppima asumiseks on vaja:
1) väljavõte õpilasraamatust (koopia)
2) isikut tõendav dokument (koopia)
3) avaldus (täidetakse SAIS või kohapeal)
4) alla 17 eluaastat tuleb juurde lisada ka Rajaleidja komisjoni otsus

10. klassi õppima asumiseks on vaja:
1) põhikooli lõputunnistus (koopia)
2) isikut tõendav dokument (koopia)
3) avaldus (täidetakse SAIS või kohapeal)

11. ja 12. klassi õppima asumiseks on vaja:
1) väljavõte õpilasraamatust (eelmisest koolist)
2) isikut tõendav dokument (koopia)
3) avaldus (täidetakse SAIS või kohapeal)

Dokumentide vastuvõtt üldharidusõppesse (põhikooli 7.- 9. klass ja gümnaasiumiaste)  toimub aastaringselt. Info tel: 487 5246, e-post: kehtnakhk@kehtna.edu.eelink opens on new page

Avaldatud 20.02.2023. Viimati muudetud 17.05.2023.