KUTSEHARIDUSVÕIMALUSTEST RAPLAMAAL

Course ID
SIHTRÜHM
7.-12. klassi üldhariduskoolide õpilased
PROJEKTIJUHT
Kaidi Kauffeldt
PARTNERLUSLEPINGU NR
1.1-6/104
LEPINGU ALGUS
01.01.2017
LEPINGU LÕPP
31.05.2018
PROJEKTI EELARVE
11 416.00 eurot
PROJEKTI TÜÜP
Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti vabariik

PROJEKTI LÜHIKIRJELDUS

 

 

 

 

Projekt „ Kutseharidusvõimalustest Raplamaal“ tutvustab mitmesuguste kanalite ja tegevuste kaudu erinevatele sihtrühmadele (õpilased, noored, täiskasvanud, lapsevanemad, ettevõtjad), mis toimub tänasel päeval kutsekoolis, millised on kutsehariduse võimalused Eestis ning kutsehariduse omandamise võimalused Raplamaal.

Projekt koosneb kolmest etapist.

Esimeses etapis viime koostöös Raplamaa üldhariduskoolide karjäärikoordinaatorite aine-sektsiooniga läbi küsitluse vähemalt kolme erineva üldhariduskooli õpilaste seas (7.- 12. klass), eesmärgiga teada saada, mida sellises vanuses õpilased juba teavad kutseharidusest ning mida nad kutseharidusest teada soovivad. Saadud tulemused on sisendiks kutseharidust tutvustava materjali/ info väljatöötamiseks (paberkandja, mängud, nuti- digilahendused,  jms).

Teises  etapis töötame vastavalt küsitluse tagasisidele välja meetodid, materjalid kuidas oma sõnumiga sihtrühmani jõuda, valmistame vajaliku reklaammaterjali (flaierid, infobroshüürid, meened ja külastame Rapla-, Järva- ja ka Harjumaa üldhariduskoole, karjääripäevi, seminare tutvustades kutsehariduse võimalusi ning Kehtna KHK-d, kasutades loodud tutvustavaid materjale.

Kolmandas etapis viime üldhariduskoolide õpilased (gümnaasiumi viimase klassi õpilased,  põhikooli 8. -9. klass) Kehtna Kutseharidusekeskuse  partnerettevõtetesse eesmärgiga tutvustada  ettevõtetes reaalset töökeskkonda, arenguperspektiive, mis on seotud ühe või teise erialaga ehk kuhu noored jõuavad, kui on kutsekooli lõpetanud, eriala omandanud. Samuti on selle etapi eesmärk populariseerida noorte seas vähem atraktiivseid erialasid, nagu liikurmasinatehnik või kivi-  ja betoonkonstruktsioonide ehitaja vms, kus tegelikult on oskustega spetsialiste väga vaja ning töötasud küünivad üle Eesti keskmise.

Lähemalt PRÕM projektist saab lugeda siit

 

Allalaadimised