7.-9.klass

7.-9. KLASS

 

Õppeliik  Õppevorm  Eeldus alustamiseks  Õppeaeg 
Põhiharidus  Mittestatsionaarne,
koolipõhine 
Vanus alates 18. eluaastat  Oleneb eelnevatest õpingutest 

9.KLASSI ESITA AVALDUS SIINlink opens on new page

8. KLASSI ESITA AVALDUS SIINlink opens on new page

7.KLASSI ESITA AVALDUS SIINlink opens on new page

Kehtna Kutsehariduskeskuses täiskasvanute üldharidusõpe ei ole seotud kutseõppega. Õpe toimub põhikooli riikliku õppekavalink opens on new page alusel, mille alusel on koostatud kooli põhikooli ja gümnaasiumi õppekava. Lõpetaja saab põhikooli  lõputunnistuse. 

Õppekeskkondlink opens on new page 

Kehtna KHK üldhariduse osakond pakub: 

  • TASUTA õppetöö, 
  • õppimisvõimalust igale eale, alates 18. eluaastast, 
  • korralikku põhiharidust, 
  • võimalust õppida töö ja pere kõrvalt, 
  • õppimine põhikooliastmes 2-4 päeval nädalas, 
  • iseseisva õppimise oskuste arendamist, 
  • kaasaegset õpikeskkonda, 
  • sõbralikke pedagooge. 

7., 8. ja 9. klassis toimub õppetöö põhikooli riikliku õppekava alusel ning 9. klassi lõpetaja saab põhikooli lõputunnistuse. Põhikooli lõpetamiseks on vajalik eesti keele, matemaatika ja ühe valikeksami sooritamine. 

Koolipäevad  2023/2024. õppeaastal: 

  • 7.–9. klass – esmaspäev ja kolmapäev. 

Individuaalkonsultatsioonidvõivad kokkuleppel aineõpetajaga toimuda ka teistel päevadel. 

Kool töötab mittestatsionaarse õppe vormis, mis võimaldab hariduse  omandamist töö ja pere kõrval. Õpilane võib olla mitu aastat samas klassis ja õppida osalise koormusega. 

Töötamine, vanus ega vahepeal eemal oldud aastad ei ole takistuseks: tähtis on soov õppida

Kõik õppijad saavad endale kooli poolt e-maili aadressi. 

E-maili parooli annab sulle klassijuhataja. E-maili aktiveerimiseks on lisaks vaja veel enda isikliku e-maili ja telefoni, millele saab kohe ka ligi.  Kohustuslik on kooli postkastil iga päev silma peal hoida. Õpetajaga suhtlemisel kasutame ainult kooli e-maili! 

Kooli e-posti aktiveerimise juhend asub SIINlink opens on new page

7.-9.klasside klassijuhataja on Ülle Viitkar.

INFO PÕHIKOOLI LÕPUEKSAMITE OSAS LEITAV SIINlink opens on new page

VASTUVÕTU INFO LEIAD SIITlink opens on new page

PRAKTILISTE TÖÖ JUHEND LEITAV SIINlink opens on new page

Avaldatud 20.02.2023. Viimati muudetud 01.04.2024.