10.-12.klass

10.-12.klass

10.-12.KLASS

Õppeliik  Õppevorm  Eeldus alustamiseks  Õppeaeg 
Keskharidus  Mittestatsionaarne,
koolipõhine
Põhiharidus  Oleneb eelnevatest õpingutest 

10. KLASSI ESITA AVALDUS SIINlink opens on new page.

11. KLASSI ESITA AVALDUS SIINlink opens on new page.

12. KLASSI ESITA AVALDUS SIINlink opens on new page.

Kehtna Kutsehariduskeskuses täiskasvanute üldharidusõpe ei ole seotud kutseõppega. Õpe toimub põhikooli riikliku õppekavalink opens on new page alusel, mille alusel on koostatud kooli põhikooli ja gümnaasiumi õppekavalink opens on new page. Lõpetaja saab  gümnaasiumi lõputunnistuse. 

Gümnaasiumi lõpetamiseks on vajalik eesti keele, matemaatika ja võõrkeele eksami sooritamine. Lisaks on vaja sooritada koolieksam ja teha uurimis- või praktiline töö

Õppekeskkondlink opens on new page 

Kehtna KHK üldhariduse valdkond pakub: 

 • TASUTA õppetöö, 
 • õppimisvõimalust igale eale, alates 18. eluaastast, 
 • korralikku keskharidust, 
 • võimalust õppida töö ja pere kõrvalt, 
 • õppimine gümnaasiumiastmes 2-4 päeval nädalas, 
 • iseseisva õppimise oskuste arendamist, 
 • kaasaegset õpikeskkonda, 
 • sõbralikke pedagooge. 

Koolipäevad  2023/2024. õppeaastal: 

 • 10.–12. klass – teisipäev, neljapäev ja reede (valikaine päev). 

Individuaalkonsultatsioonid võivad kokkuleppel aineõpetajaga toimuda ka teistel päevadel. 

10.-12.klasside klassijuhataja on Ülle Viitkar.

Üksikainete õpe 

Sobib õppijale, kellel on 

 • Tekkinud õppevõlgnevus kuni kolmes õppeaines. 
 • Soov osaleda hindamata jäänud kursuste õppes. 
 • Soov valmistuda riigieksamiteks. 
 • Omandatud kutsekeskharidus ja soovivad võtta lisa-aastat, et sooritada riigieksameid.
   

Töötamine, vanus ega vahepeal eemal oldud aastad ei ole takistuseks: tähtis on soov õppida. 

 

 

Kõik õppijad saavad endale kooli poolt e-maili aadressi. 

E-maili parooli annab sulle klassijuhataja. 

E-maili aktiveerimiseks on lisaks vaja veel enda isikliku e-maili ja telefoni, millele saab kohe ka ligi. 

Kohustuslik on kooli postkastil iga päev silma peal hoida. Õpetajaga suhtlemisel kasutame ainult kooli e-maili! 

Kooli e-posti aktiveerimise juhed asub SIINlink opens on new page

PRAKTILISTE TÖÖ JUHEND, UURIMUSTÖÖ KOOSTAMISE JA VORMISTAMISE JUHEND,  LEITAVAD SIIlink opens on new pageT

VASTUVÕTU INFO LEIAD SIITlink opens on new page

Avaldatud 20.02.2023. Viimati muudetud 01.04.2024.