Vastuvõtt

VASTUVÕTT ALGAB 03.05.21!

ERIALAD JA ÕPPEKAVAD LEIAD KLIKATES SIIA:

Vastuvõtt 2021/2022 õppeaastaks algab 03.05.21 ning toimub sisseastumise infosüsteemis SAIS (www.sais.ee). Dokumentide vastuvõtt kohapeal T- N 10.00- 14.00, aadressil Staadioni 12 (V.A JUULI). Info tel: 487 5246. 

Sisseastumise infosüsteemis (SAIS) tuleb esitada:

  • avaldus (elektroonselt www.sais.ee) – sisenemiseks vajalik ID-kaart või mobiil-ID. VAJA LÄHEB KA ID-KAARDI PAROOLE!
  • digitaalne foto 3×4 cm (saab lisada avaldusele SAIS-is ja kasutada ID-kaardi fotot)
  • Haridust tõendavad dokumendid (enne 2004 aastat lõpetanud ja kutsekoolide lõpetanud)alates 2004 kevadest on põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamise dokumendid ja keskmised hinded elektroonselt süsteemis olemas.

Kui oled alaealine, siis on vaja lisaks:

  • vanema või eestkostja kirjalik nõusolek, kui õpilaskandidaat on alaealine (noorem kui 18 aastane). vanema nõusoleku vorm lae alla SIIT (saab lisada avaldusele digitaalselt allkirjastatuna SAIS-is või kohapeal esitada paberkandjal).

Muud dokumendid:

  • Erivajadustega õppija rehabilitatsiooniplaan (kui plaan näeb ette tegevusi või teateid koolile).
  • Mootorsõidukijuhid (veoautojuht, bussijuht, liikurmasinajuht) esitavad oma juhiloa mõlema poole koopia sisseastumisel ja perearsti tõendi juhtimisõiguse kohta.

Kehtna Kutsehariduskeskuses õpetatavad erialad leiad:

  1. Ehitus – https://www.kehtna.edu.ee/vastuvott/ehitus/
  2. Info-ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) – https://www.kehtna.edu.ee/vastuvott/info-ja-kommunikatsioonitehnoloogia/
  3. Tehnika – https://www.kehtna.edu.ee/vastuvott/tehnika/
  4. Toitlustus – https://www.kehtna.edu.ee/vastuvott/toitlustus/

Kutsehariduse liigid ja õppekavad leiad SIIT.

Õppetöö aeg

Õppetöö on erinevatel õpperühmadel korraldatud erinevalt.
Päevane õpe tähendab, et õppetöö toimub reeglina esmaspäevast reedeni ajavahemikul 8.30-16.00. Päevane õppetöövorm sobib eelkõige põhikoolijärgsetele noortele, kes ei käi veel igapäevaselt tööl.

Sessioonõpe tähendab, et õppetöö on korraldatud 3-päevaste sessioonidena kord kuus. Selline õppetöövorm sobib eelkõige töötavatele täiskasvanutele.

Õppekava tüüp

Esmaõppe puhul ei eeldata õppijalt eelnevate erialaste kompetentside olemasolu. Enamus Kehtna Kutsehariduskeskuse õppekavadest on esmaõppe õppekavad.
Jätkuõppe puhul on õppima asumise eelduseks eelnevale või samale kvalifikatsioonitasemele vastava kutse või vastavate kompetentside ja haridustaseme olemasolu.