Vastuvõtt 23/24 on alanud!

Kandideerimise tähtaeg 02.07.2023.

- EHITUSVALDKONNA ERIALADlink opens on new page

- IKT VALDKONNA ERIALADlink opens on new page

- TEHNIKAVALDKONNA ERIALAD link opens on new page

- TOITLUSTUSVALDKONNA ERIALADlink opens on new page

- ÜLDHARIDUSlink opens on new page

Vestlused toimuvad 04. ja 05.07.2023

Dokumente saab esitada läbi sisseastumise infosüsteemi SAIS või kohapeal teisipäeviti 10:00-16:00. ( palun andke oma tulekust eelnevalt teada telefonil 487 52 46, teame oodata :))

VAJALIKUD DOKUMENDID

Kutseharidus

 

KUTSEÕPPESSE asudes tuleb esitada:
  • avaldus läbi infosüsteemi SAIS – sisenemiseks vajalik ID-kaart või mobiil-ID. VAJA LÄHEB KA ID-KAARDI PAROOLE!
  • digitaalne foto 3×4 cm (saab lisada avaldusele SAIS-is ja kasutada ID-kaardi fotot)
  • haridust tõendavad dokumendid– alates 2004.a kevadest on põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamise dokumendid ja keskmised hinded elektroonselt süsteemis olemas. Varem lõpetanutel tuleb koopia tunnistustest süsteemi üles laadida.
  • vanema nõusolek-  kui oled alaealine (noorem kui 18 aastane), siis on vaja kutseõppesse õppima asumiseks  vanema või eestkostja kirjalik nõusolek. Vanema nõusoleku vorm lae alla SIITlink opens on new page (saab lisada avaldusele digitaalselt allkirjastatuna SAIS-is või kohapeal esitada paberkandjal)
  • Kodanikuportaalist digifoto allalaadimise juhend leitav SIITlink opens on new page

MUUD DOKUMENDID

  • Erivajadustega õppija rehabilitatsiooniplaan (kui plaan näeb ette tegevusi või teateid koolile).
  • Mootorsõidukijuhid (kutseõppe suunal: veoautojuht, bussijuht, liikurmasinajuht) esitavad oma juhiloa mõlema poole koopia ja perearsti poolt väljastatud mootorsõidukijuhi kehtiva tervisetõendi vastava kategooria taotlemiseks.
  • Kutsehariduse liigid leiad SIITlink opens on new page.

Üldharidus (7.-12.klass)

ÜLDHARIDUSÕPPESSE asumisel esitatavad dokumendid

7.-9. klassi õppima asumiseks on vaja:
1) väljavõte õpilasraamatust (koopia)
2) isikut tõendav dokument (koopia)
3) avaldus (täidetakse SAIS või kohapeal)
4) alla 17 eluaastat tuleb juurde lisada ka Rajaleidja komisjoni otsus

10. klassi õppima asumiseks on vaja:
1) põhikooli lõputunnistus (koopia)
2) isikut tõendav dokument (koopia)
3) avaldus (täidetakse SAIS või kohapeal)

11. ja 12. klassi õppima asumiseks on vaja:
1) väljavõte õpilasraamatust (eelmisest koolist)
2) isikut tõendav dokument (koopia)
3) avaldus (täidetakse SAIS või kohapeal)

Dokumentide vastuvõtt üldharidusõppesse (põhikooli 7.- 9. klass ja gümnaasiumiaste)  toimub aastaringselt. Info tel: 487 5246, e-post: kehtnakhk@kehtna.edu.ee

Kodanikuportaalist digifoto allalaadimise juhend leitav SIITlink opens on new page

 

Avaldatud 10.05.2022. Viimati muudetud 17.05.2023.