Koolituste kalender

Valikud rakenduvad automaatselt

01.juuni - 30.juuni

22.Mai.2023
16.juuni.2023

T-kategooria juhtide ettevalmistamine riiklikeks eksamiteks B-kategooria juhiloa olemasolul

Hind 595
Asukoht Staadioni tn 12, Kehtna alevik, Kehtna vald, Rapla maakond, Eesti

B-kategooria mootorsõiduki juhtidele, kellel puudub T-kategooria juhiluba.

Sihtgrupid:
B-kategooria mootorsõiduki juhtidele, kellel puudub T-kategooria juhiluba, erialase hariduse või üldkeskhariduseta inimene, kes soovib saada lisaoskust

Koolitajad:
Tiit Reino
Ain Klandorf

Maht: 30 academic hours
Auditoorne töö: 25 academic hours
Praktiline töö: 5 academic hours

Kontaktisik
15.juuni.2023
18.juuni.2023

Bussijuhi täienduskoolitus

Hind 235
Asukoht Staadioni tn 12, Kehtna alevik, Kehtna vald, Rapla maakond, Eesti

Koolitus on suunatud D- või DE- kategooria juhilubade omanikele, kes soovivad töötada kutselise juhina, kuid hetkel puudub neil selleks õigus.

Sihtgrupid:
D- või DE- kategooria juhilubade omanikud, kes soovivad töötada kutselise juhina, kuid hetkel puudub neil selleks õigus

Koolitajad:
Tiit Reino
Aivar Kuivkaev

Maht: 35 academic hours
Auditoorne töö: 35 academic hours

Registreerimine algab: 08.05.2023
Registreerimine lõpeb: 11.06.2023

Kontaktisik
15.juuni.2023
18.juuni.2023

Veoautojuhi täienduskoolitus

Hind 235
Asukoht Staadioni tn 12, Kehtna alevik, Kehtna vald, Rapla maakond, Eesti

Koolitus on suunatud tasu eest töötavatele autojuhtidele, kes töötavad veose veol C- või C1-kategooria auto või CE- või C1E-kategooria autorongiga

Sihtgrupid:
tasu eest töötav autojuht, kes töötab veose veol C- või C1-kategooria auto või CE- või C1E-kategooria autorongiga

Koolitajad:
Tiit Reino
Aivar Kuivkaev

Maht: 35 academic hours
Auditoorne töö: 35 academic hours

Registreerimine algab: 08.05.2023
Registreerimine lõpeb: 11.06.2023

Kontaktisik