Talvine vastuvõtt 2018/2019

TALVINE VASTUVÕTT ON LÄBI!

Vastuvõtt 2019 jaanuaris alustavatele erialadele
01. novembrist 2018-10. jaanuarini 2019 võtame vastu dokumente järgmistele erialadele (klikates eriala nimel jõuate selle tutvustuseni):

4. taseme kutseõpe
PLAATIJA (õppeaeg 6 kuud)

5.taseme kutseõppe jätkuõpe
TOITLUSTUSKORRALDUS (õppeaeg 1 aasta)

LIIKURMASINADIAGNOSTIK (õppeaeg 1 aasta) – vestlus 11.01.2019 kell 10.00 tehnikamajas.

TELEKOMMUNIKATSIOONI VANEMTEHNIK (õppeaeg 1 aasta)

Õppetöö eelnimetatud erialadel on korraldatud sessioonidena, mis tähendab, et koolis tuleb käia reeglina kahel või kolmel päeval kuus.

Dokumentide elektrooniline vastuvõtt toimub 10. jaanuarini 2019 läbi sisseastumise infosüsteemi SAIS aadressil www.sais.ee. Vajalik paroolidega ID-kaart või MOBIIL-ID!

Õppeosakonnas, aadressil Kooli 1, Kehtna, võetakse dokumente vastu tööpäeviti kella 9.00- 16.00.

Vajalikud dokumendid:

1. Elektrooniline avaldus õppeinfosüsteemis (saab täita ka koha peal)
2. Alla 18- aastastel õpilaskandidaatidel vajalik vanema või eestkostja kirjalik nõusolek kooli õppima asumiseks.
3. Haridust tõendava dokumendi originaal või kinnitatud koopia
4. 2 fotot suurusega 3×4 cm
5. Isikut tõendav dokument
6. Välismaalasest õpilaskandidaadi puhul dokument, milles on märge alalise või kehtiva tähtajalise elamisloa või elamisõiguse kohta, või selle puudumise korral pädeva asutuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormist tõend õpilaskandidaadi seadusliku viibimise kohta Eesti Vabariigis.