Üldharidus Lääne-Virumaal

Üldhariduse valdkonna õpilaste õppekäik Lääne-Virumaale

Teisipäeval, 31.05 toimus selle õppeaasta viimane õppekäik, sel korral suundusime loodusesse ja Lääne-Virumaale. Esimeseks peatuseks sai Palmse mõis, kus tutvusime Lahemaa rahvuspargi looduskeskuse ekspositsiooniga „ Lahemaa loodus ja inimene“ , mille kohta pidid õpilased täitma ka vastava töölehe. Auditooriumis näidati meile lühifilmi Lahemaa loodusest ning selle kujunemisest läbi aegade. Palmsest sõitsime Altjale, seal läbisime loodusraja ning  tutvusime metsa ja mereranna loodusega. Vaatlesime mere ääres elutsevaid linde, uurisime palumetsas kasvavat taimestikku ning nautisime väikese kaluriküla miljööd. Matka lõppedes pidasime Altja kõrtsi õuel piknikku ja kui kõht täis, võtsime suuna Sagadi mõisa ning seal asuvasse looduskooli. Looduskoolis ootas meid õppemäng erinevates rühmades koos mitmesuguste ülesannetega nii õues kui õppeklassis. Meie õppepäeva lõpetas Sagadi mõisa külastus. Sooviks tänada meie bioloogia õpetajat Margus Maripuud, kes  nii Lahemaale sõites kui ka tagasiteel, rääkis meile Virumaa loodusest ja vaatamisväärsustest ning lisaks veel vahavaid lugusid oma pikast praktikast, olles giidiks paljudele erinevatele gruppidele.

Kristi Luik

õpetaja