Tiim ja tegu 2019

Täna, 18.detsembril, tunnustati 2019.aasta tegusid ja inimesi. Koolipere valis välja “Aasta tegu 2019” ning “Aasta koostöötiim 2019”.

Kooli direktor Eero Kalberg:

Mõlema, nii teo kui tiimi puhul, väärib märkimist, et  tegutsemine ja aktiivsus tugineb omaalgatuslikkusel ja liikmete isiklikul säral. See tähendab, et ametijuhendijuhend selliseid  töökohustusi ette ei näe. Tegevused mõjutasid positiivselt kooli mainet ja kuvandit nii koolis sees kui väljaspool kooli. Kui mõelda mõlema nominatsiooni liikmetele, siis minu hinnangul kannavad nad kooli väärtusi, mis on ülioluline tunnustamise eelduseks,  st nende suhtumine ja käitumine on kooli väärtustega kooskõlas.

Aasta 2019 koostöötiim

Sellel kooslusel struktuurijärgne nimi puudub, sest ühendab endas inimesi kooli erinevatest vald- ja osakondadest. Ise kutsuvad nad ennast koostöötiimiks. Koostöötiimi algatusel veetsid esmakursuslased septembri kuus 24 tundi  esmakursuslaste kohanemislaagris  2018 ja 2019 aastal. Ettevalmistused käivad 2020 aasta esmakursuslaste kohanemislaagri toimumiseks. Koostöötiim aitas kaasa ka õpilaseesinduse nö taaselustamisele. Koostöötiimi koosseis: Urve Pregel, Ljudmila Aasamägi, Reelika Laes, Tiina Türk, Sirje Kure, Sigrid Varik,  Külli Bachfeldt, Mariliis Vest, Ruth Kask, Mati Männa, Mihkel Reino, Kaidi Kauffeldt.

Aasta 2019 tegu: ralliringi käivitamine ja tegevus

„ Kehtna Automotoklubi“ loomine Mati Männa eestvedamisel koostöös Kehtna vallavalitusega.  Olulised toetavad taustajõud Marko Valgma, Hille Toompuu ja Ülo Kannelmäe.

Koostöötiim 2019!

Aasta tegu 2019, Mati Männa.

“Aasta tegu 2019” nominentidena nimetati  ka IKT-valdkonna osalemist kutsevõistlustel nii Eestis kui maailmas; diagnostikute 5.tase kutseõppe käivitamist ja Eestis esimese diagnostikute kutseksami ettevalmistamist ja läbi viimist; peahoone renoveerimistööd ning kvaliteedi hindamist toitlustuses ja ehituses.

Inimestest jäid 2019 aastal silma just Hille, Urve, Õnneli ja Ülo V , kes toetasid kooliperet oluliste ettevõtmiste õnnestumisel. Nende suhtumine on hooliv ja toetav, nad kannavad ise ja toetavad kooli väärtuste põhist käitumist; nende poole pöördutakse abi ja nõu saamiseks; nad on head kuulajad, neid usaldatakse ja nendelt saadakse ka nõu ja abi.

Loodame, et ka uus aasta tuleb samuti teguderohke!