Tehnikaring ootab huvilisi

Kehtna Kutsehariduskeskus käivitas aprillis tehnikaringi, millele on nüüdseks õla alla pannud ka Kehtna vald. Koostöös otsitakse valla noori tehnikahuvilisi.

Huviringi algatas Kehtna KHK tehnikavaldkonna õpetaja Mati Männa, kelle sõnul on üheks suuremaks eesmärgiks noortele anda võimalus osaleda jäärajasarjadel ja rahvarallidel. Ühtlasi oli tema soov suurendada noorte seas huvi tehnika vastu. Männa juhendamisel õpitakse autosid tehniliselt ette valmistama ning arendatakse sõiduoskuseid.

Nüüd kutsub kool koostöös vallaga ülesse kõiki Kehtna valla noori tehnikahuvilisi (kuni vanuseni 19 eluaastat). Kui sul on tõsine huvi tehnika ja autode vastu, siis tule 21.juulil kell 12:00 Kehtna KHK-sse (Staadioni 12) tehnikaringi katsetele, mis koosneb kolmest ülesandest: vigursõit, auto tehniline tundmine ja vestlus. Kandideerida saavad juhiluba omavad noored või juhiloa puudumisel koos juhiluba omava vastutava isikuga. See, kui mitu inimest tehnikaringi pääseb sõltub kandideerijatest ja nende vanustest. Kandideerida saab nii sõitjaks (k.a juhilube mitteomav noor), kaardilugejaks kui tehnikuks. Eelregistreerimine katsetele on kohustuslik. Seda saad teha e-mailil mati.manna@kehtna.edu.ee. Ära tuleb märkida vanus, elukoht ning juhiloa olemasolu või vastutava isiku nimi.

 

Kehtna KHK tehnikavaldkonna õpetaja Mati Männa ja Kehtna valla spordi- ja noorsootööspetsialist Artur Ojasalu.