Rapla täiskasvanute gümnaasiumiga leivad ühte kappi

Meie vastused Raplamaa Sõnumid ajakirjaniku Katri Reinsalu küsimustele. Vastasid direktor Eero Kalberg ning arenguosakonna juht Kaidi Kauffeldt.

Kas Kehtna KHK-l on valmisolek täiskasvanute gümnaasiumi õpilasi vastu võtta? Täiskasvanute gümnaasiumis õpib hetkel üle 200 õpilase. Kas KHK-l on ka arvuliselt mingi piir, kui palju uusi õpilasi on võimekust vastu võtta?

Valmisolek on olemas. Piirarvu me ette ei sea, kõik, kes soovivad õppida, saavad seda heades tingimustes teha. Oleme täiskasvanute gümnaasiumi esindajatega kohtunud korduvalt ja leidnud, et koolide ühinemine avardab pakutavaid õppimisvõimalusi, parandab toetavate teenuste osutamist ning tagab õpetajatele vajaliku töökoormuse.

Täiskasvanute gümnaasiumi esindajad käisid varakevadel meie majade ja võimalustega tutvumas ning leidsid, et pakutavad tingimused on sobilikud.  Hetkel käib Kehtna KHK peahoone renoveerimine, mille käigus arvestatakse lisanduvate õppijate ja õpetajate vajadustega ning õppekeskkond saab märksa kaasaegsema ilme.

Samuti on õppijad kindlustatud nii toitlustamise- ja majutamise- kui ka sportimisvõimalustega.  Nad saavad liituda autokooliga ja kasutada meie arvukat partnerettevõtete võrgustikku kas hooajalise või püsiva töökoha leidmiseks.
Kas kooli õppima asudes tuleb õpilastel kindlasti ka eriala valida või saavad nad sarnaselt täiskasvanute gümnaasiumile ka ilma erialata haridust omandada?

Õppurid, kes soovivad gümnaasiumiharidusele lisaks omandada eriala, siis neil on see võimalus olemas. Kindlasti mugavamalt kui siiani. Meil on neid näiteid, kus inimene omandab gümnaasiumiharidust täiskasvanute gümnaasiumis ja erialast haridust Kehtna KHK-s samaaegselt.

Kes soovivad omandada ainult keskharidust vastavalt täiskasvanute gümnaasiumi tingimustele, siis see võimalus on samuti olemas. See on siiski iga inimese otsus, millise õppevormi ta valib.
Praegu toimub täiskasvanute gümnaasiumis õpe kahel päeval nädalast, mis võimaldab õppida töö kõrvalt. Kas töö kõrvalt õppimise võimalus on ka KHK-s?

Sessioonõppe  võimalus on Kehtna KHK-s olemas  ning enamus täiskasvanuid seda võimalust kasutavad.  Kontakttunnid toimuvad kord kuus kolmel-  neljal päeval. Täiskasvanute gümnaasiumi pool jätkab õppetöö läbiviimist vastavalt oma ajagraafikutele.

Õppuri seisukohalt on kõige suurem muutus kooli asukohas, kuid selle kaalub üles märkimisväärne valikuvõimaluste avardumine. Seda mõlema kooli õppijatele.
Täiskasvanute gümnaasium pakub õppimisvõimalust alates 7.klassist. Kui ma ei eksi, siis KHK eeldab põhiharidust. Kas see tähendab, et neil, kes 7.-9.klassi tasemel haridust omandada soovivad tuleks teine alternatiiv leida?

Kehtna KHK-l on olemas õigus pakkuda õppimisvõimalust alates 7. klassist, kuid siiani me ei ole seda õigust kasutanud. Kahe kooli ühinemisel tekib see võimalus juurde.