Peamaja renoveeritakse

Kehtna Kutsehariduskeskuse peamaja ümbritsevad tellingud, et täies mahus korda teha hoone fassaad. Graafikujärgne tööde valmimise tähtaeg on oktoober-november 2020.

Hoone sokkel ja seinad kaetakse soojustuskrohvi kihiga. Samuti paigaldatakse uued katteplekid, tehakse korda peasissekäigu trepp ja selle kohal asuv rõdu. Parandatakse ja taastatakse ka kogu välisseinu kattev ornamentika ja fassaadidetailid. Pärast renoveerimistööde lõppu saab kooli peamaja olema hallides toonides.

Lisaks fassaadile renoveeritakse kooli peamajas veel kolmanda korruse ning fuajee põrandad. Uue parkettkatte saab koridor ning linoleumkatted klassiruumide põrandad. Välja vahetatakse ka vee-ja kanalisatsioonipüstikud.

Töid rahastab haridusministeerium ning orienteeruv maksumus on 420 000 eurot. Käesoleval aastal tehtavate töödega ei saa veel peamaja renoveerimine valmis. Tegemata jäävad veel raamatukogu ja teise korruse klassiruumide põrandate remont, samuti viimistlustööd majas sees ning kogu majaümbruse platside korrastamine.

Haridusministeeriumi kutsehariduse osakonna juhataja Teet Tiko ütles, et ministeerium seisab selle eest, et kõik koolid oleks heas seisus ja ümbritsev keskkond õpilastele motiveeriv. „Kehtna Kutsehariduskeskuse peahoone on ajahamba poolt tublisti puretud. Hoone on ehitatud ajal, kui keskkonnaprobleeme ei tähtustatud ja fosiilkütustega köeti lisaks koolimajale ka ümbritsevat keskkonda. Seepärast vajabki hoone korralikku remonti ja soojustamist,“ lisas Tiko.

FOTO: SIIM SOLMAN