Õppimisvõimalused

ÜLDHARIDUSÕPE (7.-12.KLASS)

EHITUS

INFO-JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA

TEHNIKA

TOITLUSTUS

VASTUVÕTU INFO: https://www.kehtna.edu.ee/vastuvott/