Õppekäigud üldhariduses

Õppekäigud 19.01 ja 25.01

Üldhariduse valdkonna õppuritel oli võimalus käia kahel õppekäigul. Põhikool sõitis Tallinna 19.01 ja gümnaasium 25.01. Käidi karjäärikeskuses, tervisemuuseumis ja ettevõtluskülas.

Tallinna Karjäärikeskuses toimusid erinevatele kooliastmetele erinevad töötoad. Põhikool sai osa töötoast: “Mis on karjäär ja kuidas saada esimesed töökogemused”. Lisaks karjäärikeskuse tutvustus ja erinevad simulatsioonid.

11. klassi õppurid osalesid töötoas: „Kuidas kandideerides silma jääda?“, millele järgnes karjäärikeskuse tutvustus ja tutvumine erinevate simulatsioonidega.

Tervisemuuseumis ootas meid ees kaks põnevat muuseumitundi „Esmaabi ABC“ ja „Tunne ennast“, loomulikult vaatasime ära ka majas pakutavad näitused.

Tallinna Huvikeskuses Kullo avati 2020.a. jaanuaris ettevõtlusküla, kus alustati erinevate ettevõtlust, majandust ja rahatarkust õpetavate mängude läbiviimisega. Need toimuvad  tehislinnakus,  kus on esindatud erinevad ettevõtted ning riigiasutused. Mängijad jagatakse rühmadesse ning  kõigile antakse rollikohased ülesanded. Mängu käigus õpitakse nägema ja looma seoseid kodanike, majanduse ja ühiskonnna toimimisest. Iga mäng on jagatud etappideks, kus mäng vaheldub tehtu analüüsimise ja uute teadmiste omandamisega.

Õppekäigud olid väga inspireerivad ja huvitavad ning aeg möödus kiirelt.

Õpetaja, karjäärispetsialsit

Kristi Luik