Akadeemiline kalender 2021/2022

Õppeaasta algus   30.08.2021
Õppeaasta lõpp     28.08.2022
Avaaktus                   01.09.2021
Õppetöö algus       01.09.2021

Talvine dokumentide vastuvõtt 01.11.2021 – 09.01.2022

I kursuse õpilaste kooli nimekirja võtmine
sügisel 01.09.2021 (suvine vastuvõtt)
talvel 14.01.2022 (talvine vastuvõtt)

Õppeaasta jagunemine 
1. sügissemester: 30.08.2021 – 30.01.2022
2. kevadsemester: 31.01.2022 – 28.08.2022

Koolivaheajad
Talvevaheaeg 27.12.2021 – 09.01.2022
Suvevaheaeg 20.06.2022 – 28.08.2022

Kevadine lõpetamine
Lõpueksamid 01.06 – 17.06.2022
Lõpuaktused  01.06 – 17.06.2022

2022/2023 õppeaasta õpilaskandidaatide vastuvõtt

suvine dokumentide vastuvõtt 02.05 – 08.08.2022