Missioon, visioon ja väärtused

Missioon

Kehtna Kutsehariduskeskus tagab kutseõppe taseme-, ümber- ja täiendusõppijaile kvaliteetse õpikeskkonna ja loob kooli õppevaldkondades õppijaile elukestva õppe võimalused.
Jätkusuutliku õppe alustaladeks on:

 • efektiivne ja optimaalne õppemetoodika ja –korraldus;
 • õppijat toetav tugitegevuste võrgustik elukestva õppe ajastul;
 • kaasaegne ja pidevas arengus õpitaristu;
 • kvalifitseeritud ja motiveeritud õppe- ja tugipersonal.

Visioon

Kehtna Kutsehariduskeskus on positsioneerunud Eestis ja rahvusvaheliselt uuenduslikke õppemetoodikaid ja didaktikaid pakkuva koolina ning tunnustatud taseme-, ümber- ja täiendusõppekeskusena.

Kooli üldeesmärk

Koolis antav haridus on kvaliteetne ja õppijatele võimetekohane, tagades neile nii isikliku kui ka tööalase toimetuleku erinevatel eluperioodidel, ning on töömaailma vajadustest lähtuv.

Kooli põhiväärtused

 • Koostöö ja kaasatus – kõigis ja kõiges näeme esmalt koostöövõimalusi, mitte vastasseisu (koos ühise ja selge eesmärgi poole)
 • Meisterlikkus ja kompetents – oleme nõudlikud ja enesekriitilised töö kvaliteedi suhtes
 • Paindlikkus ja avatus – reageerime kiiresti vajalikele muutustele ja räägime ning kuulame inimesi
 • Õppiv ja ühiskonna nõudmistega kohanev organisatsioon – omandame uusi teadmisi- oskusi ja rakendame neid kiiresti õppetöös
 • UUDISED

  No Upcoming Events found!

 • GALERII