Kooli struktuur

Kooli struktuur on kinnitatud direktori käskkirjaga  nr 1-1/6/2021