Koka kutseeksamikeskus

Kehtna Kutsehariduskeskus omab koka kutseeksamikeskuse õigust alates 2003.a maist.
Võimalus teostada kokk I ja kokk II kutseeksamit.

Eksami sooritamiseks vajalik info www.ehrl.ee