Koka kutseeksamikeskus

Kehtna Kutsehariduskeskus omab koka kutseeksamikeskuse õigust alates 2003.a maist.
Võimalus teostada kokk, tase 4  ja vanemkokk, tase 5 kutseeksamit.

Kutseandja on Eesti Peakokkade Ühendus MTÜ. Eksami sooritamiseks vajalik info www.chef.ee