Geodeetide kutseeksamikeskus

Alates 2.06.2004 on Kehtna Kutsehariduskeskus Eesti Geodeetide Ühingu poolt tunnustatud kutseeksamikeskus.

Kehtna Kutsehariduskeskuses saab sooritada kutseeksameid:

Maamõõdutehnik, tase 4
Geodeet, tase 5
Kontakt Erni Ajaots
Eksami sooritamiseks vajalik info www.egu.ee