Kutsehariduse liigid

2013. aastast kehtib Eestis uus kutseõppeasutuse seadus ja uued kutseõppe liigid:

  • teise taseme kutseõpe;
  • kolmanda taseme kutseõpe;
  • neljanda taseme kutseõpe, kutsekeskharidusõpe;
  • viienda taseme kutseõpe ehk kutseeriharidusõpe.

Kehtivad kutseõppeliigid on seotud Eesti kvalifikatsiooniraamistiku tasemetega, mida on kokku kaheksa.
Eesti kvalifikatsiooniraamistiku leiab SIIT!
Info tasemekirjelduste kohta on leitav SIIT!

Kehtna Kutsehariduskeskuses saab õppida 3., 4. ja 5. taseme õppekavadel.

Eelnev haridusnõue

Eelneva haridusnõudeta saab õppida 3. taseme õppekavadel omandades 3. taseme kutseõppe tunnistuse.
Põhihariduse järgselt saab õppida 4. taseme õppekavadel, omandades kas kutsekeskharidusõppe tunnistuse või 4. taseme kutseõppe tunnistuse.
Keskhariduse järgselt saab õppida 4. ja 5. taseme õppekavadel.Viienda taseme lõpetamisel omandatakse 5. taseme kutseeriharidusõppe tunnistus.

Õppekavadele saab õppima asuda ka kõrgharidust tõendava dokumendi alusel.