Kehtna KHK rahvusvahelistes projektides

 

Maikuu esimesel nädalal võttis Kehtna Kutehariduskeskuse kolmeliikmeline meeskond ette teekonna Belgiasse, Kortrijki, et saada osa rahvusvahelise projekti „I-READ 2022-2025“ esimesest koosolekust. Ühise koostöö tulemusena soovitakse suurendada kutsehariduses olevate noorte lugemisoskuseid – ja huvi läbi spetsiaalse arvutimängu.

Juba rohkem kui aasta tagasi tekkis Belgia organisatsioonil Provinciaal Onderwijs Vlaanderen vzw mõte kirjutada projekt, mis aitaks arendada noorte funktsionaalse lugemise oskuseid ja üleüldist lugemishuvi. Partnerite otsimisel lähtuti PISA testide tulemustest, kus Eesti on lugemisoskuste real esirinnas. See on ka põhjus, miks otsiti üheks projektipartneriks just Eesti kutsekooli. Projekt sai esitatud ning ka positiivse tulemuse ja rahastuse.

Nüüd oli aeg tööle hakata. Esimesed sammud eesmärgi saavutamiseks on tänaseks tehtud. Euroopa südames toimunud kooslekul said partnerriigid, kelleks lisaks Eestile veel Iirimaa ja Belgia, kätte tööülesanded. Kehtna KHK esimene kohustus on välja töötada küsimustik, et hinnata noorte (12.-19.a) funktsionaalse lugemise oskuseid ja üleüldist huvi. Et paremini tulemusi mõõta, viiakse küsimustikku kolme aasta jooksul läbi kolmel korral.

Belgia kohtumisele oli kaasatud ka arvutimängude arendaja, kes andis projektipartneritele sisendit ning näitas, millised võimalused mängu loomisel on. Nagu juba eelnevalt mainitud, on projekti suurimaks väljundiks luua arvutimäng, mida saaks kasutada nii telefonis, arvutis kui virtuaalse reaalsuse prillidega. Hetkel käib ajurünnak, milline võiks loodav keskkond täpsemalt olla: piisavalt lõbus, kuid samas töine. Mängu põhimõte on järgmine: võetakse üks kindel raamat, mille sisu kohta luuakse mängukeskkond. Selleks, et mängus osaleja saaks koguda punkte, medaleid, tähti vm auhindu, tuleb tal sellest raamatust läbi lugeda peatükk. Näiteks kui ta on läbi lugenud esimese peatüki, on tal mängus võimalik lahendada erinevad ülesanded  ja saada punkte ning jõuda järgmisele tasemele (avada järgmine ruum). Õpilasel on raamatu põhjal võimalik täita ka lisaülesandeid, kus talle avanevad boonus-mängud ehk mini-mängud, mis on mõeldud nii-öelda aju puhkamiseks ja lihtsalt lõbusaks ajaviitmiseks. Karikate, punktide vm tulemustega on õpilastel omavahel võimalik mõõtu võtta.

Keskkond, kus noored tulevikus mängivad, proovitakse teha võimalikult noortepäraseks, kuid lihtsasti muudetavaks. Nii on õpetajatel võimalus sisu pidevalt täiendada või näiteks tuua sisse mõni muu raamat. Kuigi prototüüp tuleb ühe raamatu põhjal ja inglise keelne, siis on projektirahastuses ettenähtud ka tõlked kõikide partnerite emakeelde. Projekti käigus koolitatakse ka koolide õpetajaid, et nad saaksid toetada õpilaste funktsionaalse lugemise arengut.

Projekt kestab 2025.aastani. Millist elu mäng pärast seda edasi elab, sõltub sellest kui edukalt suudavad parnterid selle ellu viia ja käima tõmmata.

Erasmus+ projektis osalevad järgmised organisatsioonid: Kehtna Kutsehariduskeskus, Conlan School Ireland limited, Hogeschool West-Vlaanderen Howest ja Provinciaal Onderwijs Vlaanderen vzw.

Veel osaleb Kehtna KHK Erasmus+ rahvusvahelises projektis nimega „Skills for life“, mille eesmärk on arendada noorte inimeste pehmeid oskuseid. Sinna alla kuuluvad näteks töö eetika, suhtlemine, loovus, kohanemisvõime, aja planeerimine ja paljud muud säärased oskused. Antud projektis osalevad lisaks Eestile veel Türgi, Itaalia, Makedoonia ja Poola. Kehtna KHK noortel on kahel korral olnud ka võimalus osaleda rahvusvahelisel kohtumisel nii Makedoonias kui Itaalias, viimane neist toimus 09.-14.mai Sitsiilias. Projekt kestab 2023.aasta maini.

Kolmas rahvusvaheline koostööprojekt, milles meie kool osaleb on „One world – Mixed reality“ (OW-MR), mille põhieesmärk on distantsilt kvaliteetse õppe ellu viimine kasutades kaasaegseid digiseadmeid ja tarkvara. Projektis keskendutakse eelkõige sellistele juhtumitele, mis nõuavad tavaliselt õpetajate ja õpilaset füüsilist kohalolekut samas ruumis. Projekt kestab 2024.aastani ning partnerriikideks on Soome, Portugal, Saksamaa ja Holland.

 

Projekti meeskond Kortrjikis.