Kaitseväes lõpetas esimene lend Kehtna KHK IT-spetsialiste

16.detsember oli märgiline päev nii Kehtna Kutsehariduskeskusele kui Eesti Kaitseväele. Lõpetas esimene lend noormehi, kes läbisid üheaegselt teenistuse Küberväejuhatuses ja kooli praktika IT-süsteemide nooremspetsialist erialal.

2022.aasta veebruaris alustasid kaheksa Kehtna KHK IT-valdkonna õppurit tavapärast sõduribaaskursust. Sellele järgnes IT-spetsialisti erialabaaskursus, kus ajateenijatele õpetati kaitseväe erinevaid süsteeme ja kehtivat töökorraldust. Sellele omakorda järgnes teenistuspraktika. Üheksa kuud hiljem oligi noortel üheaegselt läbitud nii ajateenistus kui kooli ainekavas nõutav praktika. Seega lõpurivistus Filtri linnas oli Kehtna KHK õppuritele ka kooli lõpuaktus, kus kooli direktor Karmen Selter andis kätte kutsekeskhariduse lõputunnistused. Säärane koostöö oli Eestis esmakordne ning kahe organisatsiooni poolt kokku pandud pilootprojekti sisuline pool sai alguse juba 2020.aasta detsembris. „Tahame tutvustada õpilastele uusi võimalusi liites praktika ja õppetöö, et nad saaksid pärast ajateenistust asuda erialasele tööle, kas siis kaitseväes või erasektoris,“ ütles Kehtna kutsehariduskeskuse IT-valdkonna õpetaja Triin Muulmann koostöölepingu sõlmimisel. „Arvame, et nad saavad väga hea kogemuse ja sissejuhatuse tööellu.”

Eesti Kaitseväe vanemveebel Kristo Palsi sõnul valis kaitsevägi Kehtna kutsehariduskeskuse oma partneriks mitmel põhjusel – kooli initsiatiiv, sealt koolist tulnud ajateenijatega on kaitseväel olnud häid kogemusi, nii mõnigi õppur on otsustanud pärast ajateenistust jääda kaitseväkke ning samuti on igal aastal võistlustel Küberpuuring ja Kübernaaskel näidanud kooli õpilased väga häid tulemusi.

 

Õppurid jäid kogemusega rahule

Üks lõputunnistuse saajatest oli IT-õpilane Raiko Pajusalu, kelle sõnul möödus aeg baastreeningu ajal kiiresti kuna 7-nädala jooksul tehti ja õpiti niivõrd palju, et kadus ajataju. „Kaitseväes sa pead uuesti õppima isegi kõige lihtsamad asjad selgeks ja isegi paar uut asja juude, näiteks riiete pesemine, distsipliin, kuidas pöörduda teiste poole, mida teha teatud situatsioonides jpm,“ rääkis Pajusalu. Isiklikult pidas ta kõige tähtsamaks distsipliini õppimist. See, et praktika ning ajateenistus said ühel ajal läbitud sobis noormehele hästi, sest nii sai hoida kokku pea et terve aasta ja teha tööd, mida oldi koolis kolm aastat õpitud. Kõige huvitavam oli noormehe sõnul näha, kuidas kaitsevägi toimib. „Võrreldes tavalise töökohaga on seal palju kõrgemad standardid, milleni sa pead jõudma. Sinust oodatakse rohkem ning sa pead alati asju korrektselt tegema,“ rääkis noormees. Kõige keerulisem oli aga korraga harjumine, sest suurem osa noormehi nagu ka tema, on harjunud olema ja magama kodus oma tavapärases keskkonnas ning paljude jaoks ei ole lihtne minna uude keskkonda uute inimestega. „Aga sellega tuli toime ning peale mõnda aega oli kasarmu voodi sama hea kui kodu voodi“.

Pilootprojektis otsustas ta osaleda, et saada hea töökogemus ning et kaitsevägi varem lõpetada. „Kaitseväest sa saad väga paljudesse kohtadesse edasi liikuda, teades, et sul on vajalikud kogemused olemas selle jaoks,“ ütles ta. Pajusalu kaalus ka Kaitseväes töö jätkamist, kuid leidis siiski enda jaoks parema väljakutse. Praegustele noortele IT-õppuritele soovitab ta kindlasti sarnast võimalust kasutada ning lohutab, et elu ajateenistuses pole nii hull kui räägitakse. „Isikliku poole pealt võin nii palju öelda, et baastreeningu aeg on ainukene, kui sa teed midagi pidevalt füüsilist. Pärast seda sa hakkad oma teenistusliku tööd täitma, kas sa oled autojuht, kübersõdur, staabikaitse vms. Ma ütleks uutele inimestele, et neid võib ees oodata väga palju kätekõverdusi, väga palju valu, kuid ka väga palju uusi inimesi, kellest saavad su sõbrad, põnevaid kogemusi, mida kusagil mujal ei saa ning ka väga palju uusi oskuseid, mida on kindlasti neil hiljem elus vaja.“

Teise lõpetanu, Egon-Marten Anto, sõnul möödus samuti aeg kiirelt ja töiselt ning iga päev tõi midagi uut. Enim õppis ta endi sõnul suhtlemist erinevate inimestega ja kohusetundlikkust. „Idee teha praktika ja kaitsevägi samaaegselt on minu arvates suur võit kõigile, sellega võitsin endale peaaegu aasta,“ ütles ta. Kõige huvitvamaks peab ta sõduri baaskursuse ajal lasketiirudes olemist ja praktika poole pealt uute programmide õppimist. Midagi keerulist ta selles kogemuses ei leia ning tööd kaitseväes pidas ta meelepäraseks. „Eks igas kohas on oma plussid ja miinused, kellele meeldib kellele mitte,“ ütles ta ning lisas et kaitseväkke tema tööle ei jää kuna sai parema pakkumise. Samas soovitab ta kõigil seda võimalust kasutada isegi kui alguses võib tunduda, et ei soovi kaitseväkke minna.

Egon-Marten Anto lõputunnistust kätte saamas.

Esimene lend IT-valdkonna spetsialiste Eesti Kaitseväes.

Fotod: Maria Grünberg ja Robert Markus Liiv