IT-valdkond ettevõtetes

IKT-valdkonna II kursus käis õppeaasta lõpus külastamas Raplamaa kahte tootmisettevõtet: Solbritt ja Järvakandi klaasivabrik (O-I).

Tootmisettevõtete külastamine toimus IT-korralduse alused tunni raames. Vaadati millistest protsessidest tootmine koosneb ning millist tarkvara ja riistvara kasutatakse. Mõlematest külastustest said õpilased ja õpetajad palju informatsiooni.