Õppetöö korraldus Kehtna Kutsehariduskeskuses pärast 18.05.2020

18.05.2020 kuni 19.06.2020

Alates 18. maist viib Kehtna Kutsehariduskeskus läbi  Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt etteantud tingimustel osaliselt kontaktõpet ja täienduskoolitusi.  

 

Õppetöö tasemeõppes toimub tunniplaani alusel nii distantsõppena kui ka osaliselt koolimajas. Rühmajuhatajad teavitavad telefoni/ e- keskkondade  kaudu, millised õpperühmad, õpilased ja millal on kooli oodatud. Õpe toimub koolis väikestes õpperühmades (kuni 10 õpilast + õpetaja).

Koolis viibimise kord

Koolimaja on avatud vaid töötajatele ja tunniplaani järgselt kontakttunnis olevatele õpilastele. Võõrastel või õpilastel, keda pole kooli kutsutud, on koolimajas viibimine keelatud.

Ohutusnõuete järgimine kooliruumides

  • Õppe läbiviimisel lähtume hetkel kehtivatest riigi poolt kehtestatud ohutus- ja muudest nõuetest.
  • Koolis võivad viibida vaid terved inimesed. Haigusnähtudega õppijatel, õpetajatel ja töötajatel ei ole lubatud kooli tulla. Koolijuhil või läbiviidava tegevuse eest vastutaval isikul on õigus ja kohustus haigusnähtudega isik ära saata.
  • Kooli territooriumil kehtib 2 + 2 reegel. Üle 10 õpilase korraga ruumi ei lubata. Käte desifintseerimine on kohustuslik kõigil majja sisenejatel. Kool kindlustab käte desinfitseerimisvahendid. Ruume õhutatakse ja desinfitseeritakse pidevalt. Kaitsemaskide kasutamine on koolis viibivatele riskirühma kuuluvatele õppijatele, õpetajatele ja töötajatele soovituslik. Riskirühma kuuluvad krooniliste haiguste põdejad ja inimesed vanuses 65+. Kool tagab maskide olemasolu soovijatele.
  • Iga õpilane ja töötaja vastutab iseseisvalt, et ei koguneks gruppidesse ja järgiks 2 meetri distantsi-, käte desinfitseerimise- ja teisi ohutusnõudeid, sh väldib kätlemist, kallistamist, otseseid kontakte ( kasutab ainult oma kirjutusvahendeid, prille, joogipudeleid jms ega laena neid teistele).

Toitlustamine

Kooli bistroo on avatud kella 11.30-13.30 ainult oma kooli õpilastele ja töötajatele.

Õpilaskodu

Kontaktõppe ajal on vajadusel võimalik ööbida õpilaskodus, kuid oma soovist tuleb eelnevalt õpilaskodule teada anda. Õpilaskodu on avatud pühapäeval 16.00-st kuni reedel kella 14.00-ni. Õpilaskodu ja majutuse kohta tekkinud küsimustele vastab õpilaskodu juhataja, tel 5166708

Küsimuste korral seoses õppetöö läbiviimisega hädaolukorras pöörduge esmalt rühmajuhataja poole.

 

NB! Jätkuvalt toimub uute õpilaste vastuvõtt vastavalt eelnevalt kehtestatud ajakavale. Vastuvõtu kohta leiab rohkem infot SIIT.