Koolimaja on suletud!

16.03.2020 kuni 01.05.2020 13:00 - 14:00
Õppetöö Kehtna Kutsehariduskeskuses on kuni 30.03.2020 korraldatud e- õppe vormis ning koolimaja on suletud. Õpilased – nii noored kui täiskasvanud, küsimuste korral pöörduge rühmajuhatajate poole.
Täiendkoolituskursused ei toimu enne 01. maid või kuni järgmiste Haridus-ja Teadusministeeriumi korraldusteni.
Püsige terved!