Virtuaalne jalajälg ja sotsiaalmeedia

Course ID
SIHTRÜHM
õppima on oodatud keskharidusega inimesed. Õppijad ei pea omama erialast haridust.
TOIMUMISAEG JA - KOHT
16.04- 30.04.2019 (16.04, 23.04, 30.04.2019)/ Kehtna Kutsehariduskeskus
KOOLITUSE PIKKUS
20h
EELDUSED OSALEMISEKS
teadmine, kuidas tagada iseenda arvutiturvalisus jälgides lihtsaid küberhügieeni nõudeid
ÕPIVÄLJUNDID
- mõistab mis on digitaalne jalajälg
- mõistab, miks ja kuidas oma virtuaalset kuvandit kujundada
- teab, kuidas saab enda kohta infot internetist eemaldada
- mõistab mis on libauudised
- mõistab, mis on spämm ja skämm
-mõistab sotsiaalse manipulatsiooni viise ja nendest tulenevaid ohte
- mõistab sotsiaalmeedia olemust ning teab peamisi sotsiaalmeedia kanaleid
- mõistab sotsiaalmeediast tulenevaid ohte.
ÕPINGUTE LÕPETAMISEL
läbimine vähemalt 70% õppekavast ja test
KOOLITAJA
Triin Muulmann
KONTAKT
arendusosakond, telefon 516 0541, e- post koolitus@kehtna.edu.ee

REGISTREERUMINE:  läbi Kehtna KHK infosüsteemi, vajutades SIIA või saates oma osalemissoovi e- posti aadressile koolitus@kehtna.edu.ee

Kursusi toetab Euroopa Sotsiaalfondi tegevus  „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste parandamine“, mille eesmärk on motiveerida täiskasvanuid õppima ning luua kvaliteetsed, paindlikud ning tööturu arenguvajadusi arvestavad õppimisvõimalused. Sihiks on jõuda täiskasvanuteni, kes seni elukestvas õppes ei ole osalenud, aga vajavad seda kõige enam.

Allalaadimised