Veoautojuhi täienduskoolitus

Course ID
Veoautojuhi täienduskoolitus, koolitusluba nr 7226 HTM
SIHTRÜHM
tasu eest töötav autojuht, kes töötab veose veol C- või C1-kategooria auto või CE- või C1E-kategooria autorongiga
TOIMUMISAEG- JA KOHT
16.06- 19.06.2022 (16.06, 17.06, 18.06, 19.06. 2022) / Kehtna Kutsehariduskeskus
KOOLITUSE PIKKUS
36h
EELDUSED OSALEMISEKS
C-kategooria auto või C1-alamkategooria auto või CE-kategooria autorongi juhtimisõigus
ÕPIVÄLJUNDID
oskab autot ohutult juhtida
koostab ja esitab tööõiguse valdkonnaga seonduvaid dokumente
oma kutsetegevuses suhtleb partnerite ja klientidega
diagnoosib auto rikkeid ja leiab rikete põhjused
valib rehve veljele sõltuvalt auto massist, kiirusest ja otstarbest lähtuvalt
rakendab looduskeskkonda säästvaid meetmeid
kasutab teede, linnade ja asulate kaarte
tegutseb õigesti liiklusõnnetuse korral
ÕPINGUTE LÕPETAMISEL
osalemine vähemalt 80% loengutes ning teoreetilise testi sooritamine 70% ulatuses
KOOLITAJA
Tiit Reino, Aivar Kuivkaev
KURSUSE HIND
180 eurot koos käibemaksuga
KONTAKT
arendusosakond, telefon 516 0541, e- post: koolitus@kehtna.edu.ee

NB!  Mootorsõidukijuhtide õppetöö korraldus ja eeskirjad Kehtna KHK-s

REGISTREERUMINE:  09. juuni 2022 läbi täiendkoolitussüsteemi vajutades SIIA

PÄEVAKAVA ON LEITAV SIIT.

Allalaadimised