Mootorsõidukitehnik spetsialiseerumisega veoauto- ja bussitehnik

Course ID
ÕPPEKAVA
Mootorsõidukitehnik spetsialiseerumisega veoauto- ja bussitehnik
ÕPPEMAHT/AEG
120 EKAP/2a
ÕPPELIIK/TÜÜP
4. tase/ esmaõpe
EELTINGIMUSED
õppima võib asuda põhiharidusega isik, kelle tervislik seisund võimaldab õppida ja töötada valitud erialal
ÕPPEKEEL
eesti
ÕPPETÖÖ KORRALDUS
sessioonõpe
OMANDATAVAD KVALIFIKATSIOONID
Veoauto- ja bussitehnik, tase 4

NB! Õppima asutakse mootorsõidukitehniku õppekavale, spetsialiseerumine toimub pärast esimest õppeaastat.

Veoauto- ja bussitehnik hooldab, otsib vead ja remondib veoautosid ja busse.
Tehnik peab masina tehnilisi probleeme kiirelt ja täpselt diagnoosima. Ta peab suutma lugeda tehnilisi jooniseid ja skeeme, mõistma, kuidas sõiduki erinevad osad ja sõlmed üksteist mõjutavad, tundma diagnostikas, remondil ja hooldamisel vajalikke töövõtteid-tehnoloogiaid, kütuseid, õlisid, määrdeaineid, erivedelikke jt hooldus- ja remondimaterjale, nende omadusi ning kasutusvõimalusi.

Oluline on suutlikkus teha meeskonnatööd, sest sageli tegeleb ühe masinaga korraga mitu spetsialisti.  Ka suhtlemisoskust läheb tarvis – tuleb ära kuulata ja täpsustada kliendi probleemid ning soovid, jagada teavet ja nõuandeid.
Tööülesandeid täites tuleb järgida tööohutuseeskirju ja kvaliteedinõudeid. Vajalik on sõiduki juhtimise oskus. Aeg-ajalt on vaja teha ka keevitustöid, nii et keevitamisoskus kulub samuti marjaks ära.

Põhiõpingute moodulid:

 1. Mootorsõidukitehniku alusõpingud
 2. Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
 3. Mootorsõiduki ülddiagnostika, hoolduse ja remondi alusõpingud
 4. Elektriseadiste ja mugavussüsteemide ülddiagnostika, hoolduse ja remondi alusõpingud
 5. Kliimaseadmete hooldus, remont ja käitlemine
 6. Praktika
 7. Sõiduautotehnika hooldamine ja remont
 8. Veoauto- ja bussitehnika hooldamine ja remont
 9. Liikurmasinatehnika hooldamine ja remont
 10. Väikemasina-, moto- ja jalgrattatehnika hooldamine ja remont

Valikõpingute moodulid:

 1. Juhtimis- ja reguleerimistehnika
 2. Mootorsõiduki kere hindamine, hooldus, kaitse ja remont
 3. Materjalide töötlemise tehnoloogia
 4. Kontrollimistehnika
 5. Mootorsõiduki navigatsiooniseadmed

Moodulid lahtiseletatult leiate ALLALAADIMISED alt.

Veoauto- ja bussitehnikuks sobivad hea füüsilise tervisega, vaimselt tasakaalukad, hea pingetaluvuse ja koordinatsiooniga, täpsed, vastutustundlikud, analüüsi- ja koostöövõimelised inimesed. Kokkupuude õlide, heitmete ja kemikaalidega võib ülitundlikel inimestel põhjustada allergiat. Töö on vastunäidustatud värvainete ja lahustite suhtes allergilistele inimestele.

Töökohad ootavad veoautode ja busside esindustes, remondi- ning hooldusettevõtetes.

Allalaadimised
 • UUDISED

  No Upcoming Events found!