Veebipoe loomise alused

Course ID
SIHTRÜHM
erialase tasemehariduseta täiskasvanu
TOIMUMISAEG JA - KOHT
koolitus toimub 23.05, 30.05 ja 06.06 / Kehtna Kutsehariduskeskus
KOOLITUSE PIKKUS
26 akadeemilist tundi
EELDUSED OSALEMISEKS
baasoskused arvuti kasutamises
ÕPIVÄLJUNDID
- oskab luua ja kasutada sisuhaldussüsteemi
- mõistab veebilehe kasutusest tulenevaid ohte endale ja ettevõttele
- oskab tagada veebilehe turvalisust
ÕPINGUTE LÕPETAMISEL
- koostab sisuhaldussüsteemiga turvalise veebilehe
- selgitab veebilehe kasutusest tulenevaid ohte endale ja ettevõtele
KOOLITAJA
KONTAKT
arendusosakond, telefon 516 0541, e- post: koolitus@kehtna.edu.ee

REGISTREERUMINE:  läbi täiendkoolitussüsteemi vajutades SIIA

PÄEVAKAVA ON LEITAV SIIT.

Kursusi toetab Euroopa Sotsiaalfondi tegevus  „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste parandamine“, mille eesmärk on motiveerida täiskasvanuid õppima ning luua kvaliteetsed, paindlikud ning tööturu arenguvajadusi arvestavad õppimisvõimalused. Sihiks on jõuda täiskasvanuteni, kes seni elukestvas õppes ei ole osalenud, aga vajavad seda kõige enam.

Allalaadimised