Veebilehtede loomise alused ja turvalisus

Course ID
SIHTRÜHM
õppima on oodatud keskharidusega inimesed. Õppijad ei pea omama erialast haridust.
TOIMUMISAEG JA- KOHT
04.11- 06.11. 2019 (04.11, 05.11, 06.11. 2019)/ Kehtna Kutsehariduskeskus
KOOLITUSE PIKKUS
20 akadeemilist tundi
EELDUSED OSALEMISEKS
teadmine, kuidas arvutit kasutada.
ÕPIVÄLJUNDID
- oskab kasutada sisuhaldussüsteemi
- mõistab veebilehe kasutusest tulevaid ohte endale ja ettevõtele
- oskab tagada veebilehe turvalisust.
ÕPINGUTE LÕPETAMISEL
on läbinud õppekava vähemalt 70% ulatuses
KOOLITAJA
Ekro Pärna
KONTAKT
arendusosakond, telefon 516 0541, e- post: koolitus@kehtna.edu.ee

REGISTREERUMINE:  läbi Kehtna KHK infosüsteemi, vajutades SIIA või saates oma osalemissoovi         e- posti aadressile koolitus@kehtna.edu.ee

Kursusi toetab Euroopa Sotsiaalfondi tegevus  „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste parandamine“, mille eesmärk on motiveerida täiskasvanuid õppima ning luua kvaliteetsed, paindlikud ning tööturu arenguvajadusi arvestavad õppimisvõimalused. Sihiks on jõuda täiskasvanuteni, kes seni elukestvas õppes ei ole osalenud, aga vajavad seda kõige enam.

Allalaadimised