Välistrasside veevärgilukksepa koolitus

Course ID
Sihtrühm
vähe kvalifitseeritud veevärgilukksepad
TOIMUMISAEG-JA KOHT
Kehtna Kutsehariduskeskus
KOOLITUSE PIKKUS
60h
EELDUSED OSALEMISEKS
ehitusalane töökogemus
ÕPIVÄLJUNDID
1) rajab kraavkaevikusse torustiku liivaluse;
2) ehitab ja paigaldab välisveetorustike;
3) paigaldab välisveetorustike seadmeid;
4) paigaldab kanalisatsioonitrasse ja trassiseadmeid;
5) paigaldab sadevee- ja drenaažisüsteeme;
6) survestab trasse ja teeb mõõtmistöid;
7) teeb kraavkaeviku tagasitäitmise.
ÕPINGUTE LÕPETAMISEL
on sooritanud praktilise töö kõik osad lävendi tasemel, omandanud kõik väljundid
KOOLITAJA
Sven Kornak
KONTAKT
arendusosakond, telefon 516 0541, e- post: koolitus@kehtna.edu.ee

REGISTREERUMINE:  läbi Kehtna KHK infosüsteemi, vajutades SIIA või saates oma osalemissoovi e- posti aadressile koolitus@kehtna.edu.ee

Kursusi toetab Euroopa Sotsiaalfondi tegevus  „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste parandamine“, mille eesmärk on motiveerida täiskasvanuid õppima ning luua kvaliteetsed, paindlikud ning tööturu arenguvajadusi arvestavad õppimisvõimalused. Sihiks on jõuda täiskasvanuteni, kes seni elukestvas õppes ei ole osalenud, aga vajavad seda kõige enam.

Allalaadimised
 • UUDISED

  • Vastuvõtt on alanud!

   05.03.2020
   01.09.2020
   13:00 - 14:00

   Suvine dokumentide vastuvõtt Kehtna Kutsehariduskeskusesse toimub 04.05. – 10.08.2020. Meie erialad: https://www.kehtna.edu.ee/erialad/ Vastuvõtu info: https://www.kehtna.edu.ee/vastuvott/