Turvalisus internetis: identiteet, mängud, internetiostud

Course ID
SIHTRÜHM
keskharidusega inimesed. Õppijad ei pea omama erialast haridust.
TOIMUMISAEG JA - KOHT
25.09.2018/ Kehtna Kutsehariduskeskus
KOOLITUSE PIKKUS
8h
EELDUSED OSALEMISEKS
teadmine, kuidas tagada iseenda arvutiturvalisus jälgides lihtsaid küberhügieeni nõudeid.
ÕPIVÄLJUNDID
- oskab kasutada erinevaid digitaalse identiteedi võimalusi
- mõistab, mis on ID kaart, mobiil-ID, ja smart-ID
- mõistab digitaalse identiteedi kaotusega kaasnevaid ohte
- mõistab internetimängudest tulevaid ohte ja oskab neid ennetada
- mõistab internetis ostlemisega kaasnevaid võimalusi ja ohte ning oskab turvaliselt käituda
ÕPINGUTE LÕPETAMISEL
läbimine vähemalt 70% õppekavast ja test
KOOLITAJA
Triin Muulmann
KONTAKT
arendusosakond, telefon 516 0541, e- post koolitus@kehtna.edu.ee

REGISTREERUMINE:  läbi Kehtna KHK infosüsteemi, vajutades SIIA või saates oma osalemissoovi e- posti aadressile koolitus@kehtna.edu.ee

Kursusi toetab Euroopa Sotsiaalfondi tegevus  „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste parandamine“, mille eesmärk on motiveerida täiskasvanuid õppima ning luua kvaliteetsed, paindlikud ning tööturu arenguvajadusi arvestavad õppimisvõimalused. Sihiks on jõuda täiskasvanuteni, kes seni elukestvas õppes ei ole osalenud, aga vajavad seda kõige enam.

Allalaadimised
  • UUDISED

    No Upcoming Events found!