Tuletööde tegija koolitus

Course ID
SIHTRÜHM
gaaskeevitustöö tegijad
elekterkeevitustöö tegijad
põlevvedelikuga metalli lõikajad
ketaslõikuriga tööd tegevad isikud
muud isikud, kelle tegevuses kasutatakse leeki, tekivad sädemed, mille mõjul võib tekkida reaalne tuleoht.
TOIMUMISAEG- JA KOHT
09.03.2018 Kehtna Kutsehariduskeskus
KOOLITUSE PIKKUS
6h
ÕPIVÄLJUNDID
koolituse läbinu oskab hinnata tule kasutamisega seotud riske, tunneb erinevaid liike tulekustuteid, oskab kasutada tulekustutit, orienteerub tuletöödega seotud õigusaktides.
NÕUDED ÕPINGUTE LÕPETAMISEL
teadmiste kontroll, praktiline kustutiharjutus
KOOLITAJA
Taavi Teets
KONTAKT
arenguosakond telefon 516 0541, e- post: koolitus@kehtna.edu.ee

Tulenevalt kehtivale Tuleohutuse seadusele võib tuletöid majandustegevusena osutada isik, kellel
on kutsetunnistus või kes on läbinud tuletööde tegemise koolituse ja kellel on tuletöötunnistus.

Hind: 60 EUR koos käibemaksuga.

Hind sisaldab koolituse läbiviimist koos vajalike õppematerjalidega.

REGISTREERUMINE: KUNI 01.03.2018 (k.a) läbi Kehtna KHK infosüsteemi, vajutades SIIA või saates oma osalemissoovi e- posti aadressile koolitus@kehtna.edu.ee

Allalaadimised
  • UUDISED

    No Upcoming Events found!