Toitlustusteenindus

Course ID
ÕPPEKAVA
Toitlustusteenindus
ÕPPEMAHT/AEG
180 EKAP /3a
ÕPPELIIK/TÜÜP
4. tase/ esmaõpe (kutsekeskharidusõpe)
EELTINGIMUSED
õppima võib asuda põhiharidusega isik või vähemalt 22-aastane põhihariduseta isik, kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid
ÕPPEKEEL
eesti
ÕPPETÖÖ KORRALDUS
päevaõpe
OMANDATAVAD KVALIFIKATSIOONID
õppekava õpiväljundite saavutamisel täismahus omandatakse kutsestandardile „Kelner, tase 4” vastavad kompetentsid

2019/2020 VASTUVÕTTU SEL ERIALAL EI TOIMU.

Toitlustusteenindaja on klienditeenindaja, kes töötab toitlustusteenust pakkuvas ettevõttes. Oma töös lähtub ta klientide vajadustest ja soovidest ning tegutseb/käitub vastavalt eetilistele, esteetilistele ja teistele sotsiaalselt heakskiidetud normidele. Toitlustusteenindaja
valmistab ette teenindusprotsessi, seades valmis serveerimiseks vajalikud vahendid.

Olenemata toidukoha suurusest, on iga teenindaja kõige olulisem oskus koostööoskus. Mida laiemad on töötaja teadmised köögi tööpõhimõtetest, seda suurem on eelis kujuneda väga heaks teenindajaks. Teadmine, mis ja kuidas köögis toimub, tagab teenindajale enda tegemistes kindlustunde.

Toitlustusteenindaja õppekava lõpetanul on võimalik tööle asuda toitlustusteenindajana, kelnerina, abikokana.

Toitlustusteenindajale tulevad tema töös kasuks järgmised omadused: suhtlemis- ja teenindusvalmidus, viisakus, tähelepanelikkus, sallivus, kohanemisvõime, pinge- ja stressitaluvus, koostöövalmidus, vastutusvõime (usaldatavus, korrektsus, täpsus, kohusetunne, enesedistsipliin), emotsionaalne stabiilsus, hea mälu, hea kuulmine, hea väljendusoskus ja selge diktsioon, hea haistmismeel, õpi- ja arenemisvalmidus, keskendumisvõime, iseseisvus ja otsustusvõime.

Allalaadimised