Tabelarvutus

Course ID
SIHTRÜHM
arvutikasutajad, kellel on olemas tabelarvutusprogrammiga kokkupuute kogemus ja kes soovivad õppida juurde uusi võimalusi, et muuta tabelarvutusprogrammiga töötamine efektiivsemaks.
TOIMUMISAEG JA - KOHT
24.10- 07.11. 2019 (24.10, 31.10, 07.11.2019) / Kehtna Kutsehariduskeskuses
KOOLITUSE PIKKUS
24 akadeemilist tundi
EELDUSED OSALEMISEKS
arvuti kasutamise ja failihalduse oskus
ÕPIVÄLJUNDID
- oskab töötada tabelarvutus dokumentidega
- oskab sisestada andmeid ja vormindada lahtreid vastavalt olukorrale
- mõistab lahtrisse kirjutatud infot
- oskab kasutada aritmeetilisi valemeid ja funktsioone
- oskab luua erinevaid diagramme ja neid vormindada
ÕPINGUTE LÕPETAMISEL
läbimine vähemalt 70% õppekavast ja test
KOOLITAJAD
Ain Ellam, Marko Livental
KONTAKT
arendusosakond, telefon 516 0541, e- post koolitus@kehtna.edu.ee

REGISTREERUMINE:  läbi Kehtna KHK infosüsteemi, vajutades SIIA või saates oma osalemissoovi e- posti aadressile koolitus@kehtna.edu.ee

Kursusi toetab Euroopa Sotsiaalfondi tegevus  „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste parandamine“, mille eesmärk on motiveerida täiskasvanuid õppima ning luua kvaliteetsed, paindlikud ning tööturu arenguvajadusi arvestavad õppimisvõimalused. Sihiks on jõuda täiskasvanuteni, kes seni elukestvas õppes ei ole osalenud, aga vajavad seda kõige enam.

Allalaadimised