T- kategooria juhi kursus

Course ID
T- kategooria õpe , koolitusluba nr 7226 HTM
Sihtrühm
traktorijuhtidele kes töötavad teedel ning kellel puudub T- kategooria juhiluba
erialase hariduse või üldkeskhariduseta inimene, kes soovib saada lisaoskust
TOIMUMISAEG-JA KOHT
(juuni 2020) / Kehtna Kutsehariduskeskuses
KOOLITUSE PIKKUS
60 akadeemilist tundi
EELDUSED OSALEMISEKS
Eesti kodanik
omab kehtivat tervisetõendit T-kategooria mootorsõiduki juhtimist lubava märkega
koolituse alustamisel vähemalt 17,5-aastane
ÕPIVÄLJUNDID
juht valitseb masinat, s.t teab ohutuid juhtimisvõtteid, s.h suudab rakendada keskkonda säästvaid juhtimisvõtteid
juht teab liiklemise eeskirju ja – nõudeid ning liikluses valitsevaid ohte
juht oskab hinnata masina tehnilist seisukorda
juht pukseerib masinat või juhib pukseeritavat masinat
ÕPINGUTE LÕPETAMISEL
kursuse lõpetaja läbib vähemalt 70% õppekavast;
sooritab vähemalt 90% ulatuses teooriatesti;
sooritab platsi- ja tänavasõidueksamid.
Kursuse lõpetamine tunnistusega annab õiguse sooritada riiklikud eksamid maanteeametis.
KOOLITAJAD
Tiit Reino, Ain Klandorf
KONTAKT
arendusosakond, telefon 516 0541, e- post: koolitus@kehtna.edu.ee
MÄRKUS
Tasuta kohtade täitumisel on soovi korral kursusel võimalik osaleda tasulisel kohal. Hind: 395€

NB!  Mootorsõidukijuhtide õppetöö korraldus ja eeskirjad Kehtna KHK-s

REGISTREERUMINE:  saates oma osalemissoovi e- posti aadressile koolitus@kehtna.edu.ee

Kursusi toetab Euroopa Sotsiaalfondi tegevus  „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste parandamine“, mille eesmärk on motiveerida täiskasvanuid õppima ning luua kvaliteetsed, paindlikud ning tööturu arenguvajadusi arvestavad õppimisvõimalused. Sihiks on jõuda täiskasvanuteni, kes seni elukestvas õppes ei ole osalenud, aga vajavad seda kõige enam.

Allalaadimised
 • UUDISED

  • Vastuvõtt on alanud!

   05.03.2020
   01.09.2020
   13:00 - 14:00

   Suvine dokumentide vastuvõtt Kehtna Kutsehariduskeskusesse toimub 04.05. – 10.08.2020. Meie erialad: https://www.kehtna.edu.ee/erialad/ Vastuvõtu info: https://www.kehtna.edu.ee/vastuvott/