Suurköögitoitude valmistamine ja serveerimise oskused

Course ID
Sihtrühm
toitlustusettevõtetes töötavad inimesed, kes vajavad teadmisi ja oskusi suurköögitoitude valmistamisest ja serveerimisest, erialase tasemehariduseta täiskasvanud
TOIMUMISAEG-JA KOHT
september- november/ Kehtna Kutsehariduskeskus
KOOLITUSE PIKKUS
120h
EELDUSED OSALEMISEKS
eeldatakse toitlustusalaseid põhiteadmisi ja -oskusi ning toitlustuses töötamise kogemust, põhihariduse olemasolu
ÕPIVÄLJUNDID
Oskab kaupa vastu võtta ja tooraineid ning materjale ladustada. Oskab kasutada suurköögis kasutatavaid seadmeid ja töövahendeid. Oskab planeerida ja teha koristus- ja puhastustöid suurköögi tootmisruumides. Järgib isikliku- ja tööhügieeninõudeid. Oskab kasutada õigeid tööasendeid, - liigutusi ja –võtteid. Valmistab ja serveerib suurköögitoite kalkulatsiooni- ja tehnoloogilise kaardi alusel vastavalt ajaplaanile.
ÕPINGUTE LÕPETAMISEL
demonstreerib õpilane praktilisi oskusi, valmistades ja serveerides meeskonnatööna lõunasöögimenüüd Kehtna KHK õppebistroos. Õppija annab enesehinnangu ja saab tagasiside meeskonnaliikmetelt.
Koolitaja
Katrin Antson
Kontakt
arendusosakond, telefon 516 0541, e- post: koolitus@kehtna.edu.ee

REGISTREERUMINE:  läbi Kehtna KHK infosüsteemi, vajutades SIIA või saates oma osalemissoovi e- posti aadressile koolitus@kehtna.edu.ee

Kursusi toetab Euroopa Sotsiaalfondi tegevus  „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste parandamine“, mille eesmärk on motiveerida täiskasvanuid õppima ning luua kvaliteetsed, paindlikud ning tööturu arenguvajadusi arvestavad õppimisvõimalused. Sihiks on jõuda täiskasvanuteni, kes seni elukestvas õppes ei ole osalenud, aga vajavad seda kõige enam.

Allalaadimised