Süsteemiadministraator

Course ID
ÕPPEKAVA
Süsteemiadministraator
ÕPPEMAHT/AEG
60 EKAP/1a
ÕPPELIIK/TÜÜP
4. tase/ jätkuõpe
EELTINGIMUSED
neljandale kvalifikatsioonitasemele vastav kutse või vastavate kompetentside ja haridustaseme olemasolu, mida on võimalik tõendada eelneva töökogemusega
ÕPPEKEEL
eesti
ÕPPETÖÖ KORRALDUS
tsükliõpe
OMANDATAVAD KVALIFIKATSIOONID
MCSA: Windows Server 2012 administraator ja LPIC-1: Linux Server Professional

Süsteemiadministraatori sagedasemad töökohustused on: riistvara hankimine, paigaldamine ja hooldus, serverite haldus, kasutajate arvutite haldus (install, turvaparandused),võrgu tõrgeteta toimimise tagamine,kasutajatugi.

Erialal õpitakse: Windows Server 2012 administreerimist, paigaldamist,seadistamist, NDG oluline Linuxist , Oracle andmebaaside disainimist,
programmeerimist SQL-i abil, CCNA marsruutimist ja kommuteerimist ning erialast inglise keelt.

Eriala eeldab: tehnilist taipu, häid teadmisi matemaatikast, analüütilist mõtlemist, suhtlemisoskust, diskreetsust ning soovi töötada meeskonnas.

Põhiõpingute moodulid:

  1. Windows Server 2012 administreerimine
  2. Windows Server 2012 paigaldamine ja seadistamine
  3. Windows Server 2012 teenusete täpsem seadistamine
  4. NDG oluline Linuxist 1
  5. NDG oluline Linuxist 2
  6. Praktika (Süsteemiadministraator)

Valikõpingute moodulid:

  1. Oracle andmebaaside disainimine
  2. Oracle andmebaaside programmeerimine SQL-i abil
  3. CCNA marsruutimine ja kommuteerimine: Sissejuhatus võrkudesse

Lõputööd ja -eksamid:

  1. Administraatori eksam

Moodulid lahtiseletatult leiate ALLALAADIMISED alt.

Allalaadimised