Suhtlemise ja klienditeeninduse oskused

Course ID
SIHTRÜHM
toitlustus- ja majutusvaldkonnaga seotud inimesed, kes vajavad teadmisi ja oskusi suhtlemisest ja klienditeenindusest või soovivad end täiendada
TOIMUMISAEG-JA KOHT
ajavahemikul 17.10- 10.11.2017 (17.10, 18.10, 26.10, 27.10, 08.11, 09.11, 10.11.2017)/ Kehtna Kutsehariduskeskus
KOOLITUSE PIKKUS
60h
EELDUSED OSALEMISEKS
puuduvad
ÕPIVÄLJUNDID
oskab ennast esitleda tööandjale, oskab ettevõtet tutvustada, valib sobivaid suhtlemisrolle ja –tsoone erinevates situatsioonides, käitub tavasituatsioonides lähtuvalt kliendikeskse teeninduse ja kutse-eetika põhimõtetest, väljendab end teenindussituatsioonis arusaadavalt eesti keeles, arvestab klientide erivajadustega
ÕPINGUTE LÕPETAMISEL
demonstreerib õpilane oma praktilisi oskusi: enesetutvustus, ettevõtte tutvustus, kliendi vastuvõttu, teenindusprotsessi ja ärasaatmist lähtudes kliendikesksest teenindusest. Õppija annab enesehinnagu õpitule.
KOOLITAJA
Anne Kersna
KONTAKT
arendusosakond, telefon 516 0541, e- post: koolitus@kehtna.edu.ee

REGISTREERUMINE:  läbi Kehtna KHK infosüsteemi, vajutades SIIA või saates oma osalemissoovi e- posti aadressile koolitus@kehtna.edu.ee

Kursusi toetab Euroopa Sotsiaalfondi tegevus  „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste parandamine“, mille eesmärk on motiveerida täiskasvanuid õppima ning luua kvaliteetsed, paindlikud ning tööturu arenguvajadusi arvestavad õppimisvõimalused. Sihiks on jõuda täiskasvanuteni, kes seni elukestvas õppes ei ole osalenud, aga vajavad seda kõige enam.

Allalaadimised
  • UUDISED

    No Upcoming Events found!