Mootorsõidukitehnik spetsialiseerumisega sõiduautotehnik

Course ID
ÕPPEKAVA
Mootorsõidukitehnik spetsialiseerumisega sõiduautotehnik
ÕPPEMAHT/AEG
180 EKAP / 3a
ÕPPELIIK/TÜÜP
4. tase/ esmaõpe (kutsekeskharidusõpe)
EELTINGIMUSED
õppima võib asuda põhiharidusega isik või vähemalt 22-aastane põhihariduseta isik, kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid ning kelle tervislik seisund võimaldab õppida ja töötada valitud erialal
ÕPPEKEEL
eesti
ÕPPETÖÖ KORRALDUS
päevaõpe
OMANDATAVAD KVALIFIKATSIOONID
Sõiduautotehnik, tase 4

NB! Õppima asutakse mootorsõidukitehniku õppekavale, spetsialiseerumine toimub pärast esimest õppeaastat.

Sõiduautotehniku töö on mootorsõidukite ülevaatamine, uurimine, reguleerimine, vigastatud osade asendamine ja ümberehitamine. Ta koostab, paigaldab, teenindab ja remondib sõiduautodel
ning teistel liiklusvahenditel kasutatavaid mootoreid ning mehaanilisi seadmeid.Paljudes ettevõtetes kuulub sõiduautotehniku tööülesannete hulka ka vajalike varuosade tellimine.

Sõiduautotehnik peab auto tehnilisi probleeme kiirelt ja täpselt diagnoosima. Oluline on suutlikkus teha meeskonnatööd, sest sageli tegeleb ühe autoga korraga mitu spetsialisti, nt autoelektrik. Ka suhtlemisoskust läheb tarvis – tuleb ära kuulata ja täpsustada kliendi probleemid ning soovid, jagada teavet ja nõuandeid. Tööülesandeid täites tuleb järgida tööohutuseeskirju ja kvaliteedinõudeid. Vajalik on sõiduki juhtimise oskus.
Aeg-ajalt on vaja teha ka keevitustöid, nii et keevitamisoskus kulub samuti marjaks ära.

Põhiõpingute moodulid:

 1. Mootorsõidukitehniku alusõpingud
 2. Mootorsõiduki ülddiagnostika, hoolduse ja remondi alusõpingud
 3. Elektriseadiste ja mugavussüsteemide ülddiagnostika, hoolduse ja remondi alusõpingud
 4. Kliimaseadmete hooldus, remont ja käitlemine
 5. Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
 6. Praktika
 7. Sõiduautotehnika hooldamine ja remont
 8. Veoauto- ja bussitehnika hooldamine ja remont
 9. Liikurmasinatehnika hooldamine ja remont
 10. Väikemasina-, moto- ja jalgrattatehnika hooldamine ja remont

Valikõpingute moodulid:

 1. Juhtimis- ja reguleerimistehnika
 2. Mootorsõiduki kere hindamine, hooldus, kaitse ja remont
 3. Materjalide töötlemise tehnoloogia
 4. Kontrollimistehnika
 5. Mootorsõiduki navigatsiooniseadmed
 6. Mootorsõiduki juhtimine
 7. Riigikaitseõpetus

Moodulid lahtiseletatult leiate ALLALAADIMISED alt.

Sõiduautotehnikuks sobivad hea füüsilise tervisega, vaimselt tasakaalukad, hea pingetaluvuse ja koordinatsiooniga, täpsed, vastutustundlikud, analüüsi- ja koostöövõimelised inimesed. Kokkupuude õlide, heitmete ja kemikaalidega võib ülitundlikel inimestel põhjustada allergiat. Töö on vastunäidustatud värvainete ja lahustite suhtes allergilistele inimestele.

Töökohad ootavad sõiduautode esindustes, remondi- ning hooldusettevõtetes.

Allalaadimised
 • UUDISED

  • Sügisjooks 07.10

   14.09.2020
   07.10.2020
   13:00 - 14:00

   Traditsiooniline Kehtna KHK sügisjooks toimub 7.oktoobril algusega 14:15. Tüdrukutel tuleb läbida 5km ning poistel 10km rada. Head jooksusammu kõigile!