Puurmeister

Course ID
ÕPPEKAVA
Puurmeister
ÕPPEMAHT/AEG
30 EKAP / 9 kuud
ÕPPELIIK/TÜÜP
5. tase / jätkuõpe
EELTINGIMUSED
Viienda taseme jätkuõppes õpingute alustamise tingimus on vähemalt 4. või 5. kvalifikatsioonitaseme kutse või vastavate kompetentside ja keskhariduse olemasolu.
ÕPPEKEEL
eesti
ÕPPETÖÖ KORRALDUS
töökohapõhine õpe
OMANDATAVAD KVALIFIKATSIOONID
Puurmeister, tase 5

Puurijad töötavad ettevõtetes, mis rajavad puurkaeve, puurauke ja maasoojussüsteeme ning viivad läbi geotehnilisi, geoloogilisi ja hüdrogeoloogilisi uuringuid.

Puurmeister, tase 5 rajab iseseisvalt teisaldavate puurmasinatega puurkaevusid ja puurauke ja/või korraldab puurimismeeskonna juhina nimetatud puurimistöid.

Puurmeister tuleb toime kõigis puurimisolukordades, ta vastutab puurimistööde ohutuse ja kvaliteedi ning töörühma liikmete töö eest.

Põhiõpingute moodulid:

 1. Karjääri planeerimine ja ettevõtlus
 2. Töötajate juhendamine ja töö korraldamine
 3. Puurimise ja välikatsete ettevalmistamine
 4. Puurkaevu ja -augu rajamine ja töö lõpetamine
 5. Puurkaevude ja -aukude likvideerimine (lammutamine)
 6. Töövahendite demobilisatsioon
 7. Maasoojussüsteemide puuraukude rajamine
 8. Geotehnilised uuringud
 9. Geoloogiliste ja hüdrogeoloogiliste uuringute läbiviimine

Moodulid lahtiseletatult leiate ALLALAADIMISED alt.

Puurmeistri amet eeldab:
1) tehnilist taipu;
2) tugevat tervist ja head füüsilist vormi;

3) valmisolekut tööks meeskonnas;
4) karsket eluviisi.

Puurmeister oskab:
1) juhendada ja koordineerida puurbrigaadi tööd;

2) töötada puuragregaatidega, neid paigaldada, hooldada ja transportida;
3) kasutada erinevaid tehnilisi töövõtteid;
4) tõsta kvaliteetset puursüdamikku;
5) pumbata puurkaeve;
6) korrastada puuraugu ümbrust puurimise lõppedes.

Puurijad töötavad aastaringselt välitingimustes. Puurija tööga kaasneb müra ja/või uhtelahuste perioodiline valgumine rajatava puuraugu ümbrusesse maapinnal. Puurija töö võib vahel tähendada eemalviibimist kodust.
Kogenud puurija töötasu on tema töö vääriline.

 

Allalaadimised
 • UUDISED

  • Jõusaal ja täiendkoolitused

   03.11.2021
   01.01.2022
   12:00 - 14:00

   JÕUSAAL Jõusaal on avatud kõigile soovijatele (kell 16:00-19:00), sportimise eelduseks aga COVID-19 tõend vaktsineerituse, läbipõdemise kohta.  TÄIENDKOOLITUSED COVID- 19 leviku tõkestamiseks peavad kõik koolitusel osalejad tõendama...   Loe edasi