Pottsepp toimetab paremini

Course ID
SIHTRÜHM
- pottsepatöödega tegelevatele inimestele, kellel puudub potikivitööde kogemus
- keskhariduseta täiskasvanud
- aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+
TOIMUMISAEG- JA KOHT
ajavahemikul 12.10- 10.11.2018 ( 12.10, 13.10, 19.10, 20.10, 26.10, 27.10, 01.11, 02.11, 09.11, 10.11.2018)/ Kehtna Kutsehariduskeskuses
EELDUSED OSALEMISEKS
eelnev pottsepatööde kogemus
ÕPIVÄLJUNDID
teab erinevaid potikivide paigaldamise tehnoloogiaid
oskab arvutada potikiviahju kolde ja lõõristiku mõõtmed, lähtuvalt köetava ruumi suurusest
paigaldab potikivid etteantud joonise järgi
KOOLITUSE PIKKUS
80h
KURSUSE LÕPETAJA
paigaldab praktilises osas etteantud joonise järgi potikive
arvestab kirjalikus testis ruumi soojavajaduse ja selle kütmiseks vajaliku kütuse koguse
KOOLITAJA
Paul Pääso
KONTAKT
Arendusosakond
Telefon 516 0541
LISAINFO
registreerimine lõpeb tavaliselt nädal enne koolituse algust
osalejate nimekiri selgub pärast registreerimise lõppemist
osalejatega võetakse ühendust ning nad kinnitavad oma osalust
konkursi korral eelistatakse põhjendatumat osalusvajadust

REGISTREERUMINE:  läbi Kehtna KHK infosüsteemi, vajutades SIIA või saates oma osalemissoovi e- posti aadressile koolitus@kehtna.edu.ee

Kursusi toetab Euroopa Sotsiaalfondi tegevus  „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste parandamine“, mille eesmärk on motiveerida täiskasvanuid õppima ning luua kvaliteetsed, paindlikud ning tööturu arenguvajadusi arvestavad õppimisvõimalused. Sihiks on jõuda täiskasvanuteni, kes seni elukestvas õppes ei ole osalenud, aga vajavad seda kõige enam.

Allalaadimised