Pneumaatika alused

Course ID
SIHTRÜHM
- erialase tasemehariduseta täiskasvanud, kes töötab tehnikuna, kuid omab töökogemust antud valdkonnas
- erialase tasemehariduseta täiskasvanud, kes soovivad spetsialiseeruda tehnikaalale
- aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+, kel on vajaka teadmisis kaasaegsetest pneumaatika süsteemidest (nt autod, liikurmasinad, automaatliinid jms)
TOIMUMISAEG- JA KOHT
Jääb ära!/ Kehtna Kutsehariduskeskuses
EELDUSED OSALEMISEKS
õppima asujal peab olema vähemalt põhiharidus
ÕPIVÄLJUNDID
kursuse lõpetaja teab: pneumosüsteemide põhilisi komponente ja nende tööpõhimõtet
- oskab lugeda ja koostada pneumoskeeme tingmärkide abil
- oskab koostada pneumoskeeme ja mõõta olulisi parameetreid.
KOOLITUSE PIKKUS
40 akadeemilist tundi
ÕPINGUTE LÕPETAMISEL
tõestab oma kompetentse praktiliste tööde sooritamisega õpiväljundite saavutamisega ning õppetöö vähemalt 80% ulatuses läbimisega.
KOOLITAJA
Sven Aadla
KONTAKT
arendusosakond, telefon 516 0541, e- post: koolitus@kehtna.edu.ee

REGISTREERUMINE:  läbi täiendkoolitussüsteemi vajutades SIIA

PÄEVAKAVA ON LEITAV SIIT

NB! COVID- 19 leviku tõkestamiseks peavad kõik koolitusel osalejad tõendama oma nakkusohutust, selleks palume teil esitada kas COVID-19 tõendi vaktsineerituse, läbipõdemise või varasemalt tehtud negatiivse testi tulemuse kohta (48 h). Osalejaid kontrollitakse igal koolituskorral. Ilma tõendita või negatiivse testi tulemuseta kahjuks koolitusel osaleda ei saa.

 

Kursusi toetab Euroopa Sotsiaalfondi tegevus  „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste parandamine“, mille eesmärk on motiveerida täiskasvanuid õppima ning luua kvaliteetsed, paindlikud ning tööturu arenguvajadusi arvestavad õppimisvõimalused. Sihiks on jõuda täiskasvanuteni, kes seni elukestvas õppes ei ole osalenud, aga vajavad seda kõige enam.

Allalaadimised
 • UUDISED

  • VASTUVÕTT KÄIB VEEL

   01.08.2022
   31.08.2022
   8.00 - 24.00

   Kehtna Kutsehariduskeskuse uute õpilaste vastuvõtt 2022/2023 õppeaastaks on alanud! Lisainfot meie õppevaldkondade kohta leiad SIIT.  Vastuvõtu tingimused ning vajalikud dokumendid aga SIIT.  

  • Õppeaasta avaaktus

   09.08.2022
   01.09.2022
   12:00 - 13:00

   2022/2023 õppeaasta pidulik avaaktus toimub 1.septembril 2022 peamaja aulas, ainult ESMAKURSUSLASTELE. Reedel, 2.septembril, toimub esmakursuslaste kohanemislaager. Õppetööga alustame 5.septembril. Head suve jätku!