Pneumaatika alused

Course ID
SIHTRÜHM
- erialase tasemehariduseta täiskasvanud, kes töötab tehnikuna, kuid omab töökogemust antud valdkonnas
- erialase tasemehariduseta täiskasvanud, kes soovivad spetsialiseeruda tehnikaalale
- aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+, kel on vajaka teadmisis kaasaegsetest pneumaatika süsteemidest (nt autod, liikurmasinad, automaatliinid jms)
TOIMUMISAEG- JA KOHT
sügis 2020 (sügis 2020)/ Kehtna Kutsehariduskeskuses
EELDUSED OSALEMISEKS
õppima asujal peab olema vähemalt põhiharidus
ÕPIVÄLJUNDID
kursuse lõpetaja teab: pneumosüsteemide põhilisi komponente ja nende tööpõhimõtet
- oskab lugeda ja koostada pneumoskeeme tingmärkide abil
- oskab koostada pneumoskeeme ja mõõta olulisi parameetreid.
KOOLITUSE PIKKUS
40 akadeemilist tundi
ÕPINGUTE LÕPETAMISEL
tõestab oma kompetentse praktiliste tööde sooritamisega õpiväljundite saavutamisega ning õppetöö vähemalt 80% ulatuses läbimisega.
KOOLITAJA
Sven Aadla
KONTAKT
arendusosakond, telefon 516 0541, e- post: koolitus@kehtna.edu.ee

REGISTREERUMINE:  saates oma osalemissoovi e- posti aadressile koolitus@kehtna.edu.ee

Kursusi toetab Euroopa Sotsiaalfondi tegevus  „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste parandamine“, mille eesmärk on motiveerida täiskasvanuid õppima ning luua kvaliteetsed, paindlikud ning tööturu arenguvajadusi arvestavad õppimisvõimalused. Sihiks on jõuda täiskasvanuteni, kes seni elukestvas õppes ei ole osalenud, aga vajavad seda kõige enam.

Allalaadimised
 • UUDISED

  • Vastuvõtt on alanud!

   05.03.2020
   01.09.2020
   13:00 - 14:00

   Suvine dokumentide vastuvõtt Kehtna Kutsehariduskeskusesse toimub 04.05. – 10.08.2020. Meie erialad: https://www.kehtna.edu.ee/erialad/ Vastuvõtu info: https://www.kehtna.edu.ee/vastuvott/