Pilditöötlus

Course ID
SIHTRÜHM
- erialase tasemehariduseta arvutikasutajale, kes kasutab oma töös andmebaase ( s.h koolitustellimuse prioriteetsed sihtrühmad, kes vajavad antud koolitust)
TOIMUMISAEG JA - KOHT
24.05, 25.05, 26.05.2017/ Kehtna Kutsehariduskeskus
KOOLITUSE PIKKUS
24h
ÕPIVÄLJUNDID
1) mõistab digitaalpiltide olemust ja nende kasutamise võimalusi, mõistab graafikavorminguid (raster ja vektorgraafika) ja värvimudelite olemust ja erinevusi;
2) oskab avada ja salvestada digitaalpilte erinevatesse vormingutesse;
3) oskab kasutada pilditöötlustarkvara ja teab sellise tarkvara põhivõimalusi;
4) oskab salvestada pilte erinevatest allikatest ja skannerida pilte skänneriga ning määrata nende parameetreid;
5) oskab luua ja kasutada erinevaid pildikihte, töödelda tekste, muuta ja lisada eriefekte, kasutada värvimise ja joonistamise tööriistu;
6) oskab pilte ette valmistada trükkimiseks ja levitamiseks.
ÕPINGUTE LÕPETAMISEL
1) oskab luua ja hankida digitaalseid kujutisi;
2) muuta digitaalseid kujutisi;
3) töötada pilditöötluse tarkvaraga;
4) lisada tekste ja efekte;
5) digitaalseid kujutisi ette valmistada trükkimiseks;
6) koostada lihtsamaid päringuid, luua vorme ja aruandeid;
7) on läbinud õppekava vähemalt 80% ulatuses;
8) on valmis sooritama ECDLi mooduli eksamit.
KOOLITAJA
Jaan Parker
KONTAKT
arendusosakond, telefon 516 0541, elektronpost kooltus@kehtna.edu.ee

REGISTREERUMINE:  läbi Kehtna KHK infosüsteemi, vajutades SIIA või saates oma osalemissoovi e- posti aadressile koolitus@kehtna.edu.ee

Kursusi toetab Euroopa Sotsiaalfondi tegevus  „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste parandamine“, mille eesmärk on motiveerida täiskasvanuid õppima ning luua kvaliteetsed, paindlikud ning tööturu arenguvajadusi arvestavad õppimisvõimalused. Sihiks on jõuda täiskasvanuteni, kes seni elukestvas õppes ei ole osalenud, aga vajavad seda kõige enam.

Allalaadimised