Peoteenindus

Course ID
ÕPPEKAVA
Peoteenindus
ÕPPEMAHT/AEG
15 EKAP / 3kuud
ÕPPELIIK/TÜÜP
4. tase/ jätkuõpe
EELTINGIMUSED
neljanda taseme jätkuõppes õpingute alustamise tingimus on vähemalt 4. kvalifikatsioonitaseme kutse või vastavate kompetentside ja põhihariduse olemasolu
ÕPPEKEEL
eesti
ÕPPETÖÖ KORRALDUS
tsükliõpe
OMANDATAVAD KVALIFIKATSIOONID

Peoteeninduse õppekava läbinu planeerib peoteeninduse vastavalt kliendi vajadustele, soovidele ja sündmusele. Ta teostab ettevalmistustööd, valmistab, serveerib söögid, joogid ning tagab vajaliku teeninduse sündmusel.

Erialal õpitakse: karjääri planeerimist, ettevõtluse aluseid, sündmuskorraldust ja turismi, sündmuse ja peo planeerimist, eelarve koostamist, turundust ning hindamist.

Allalaadimised